"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Anders Johansson

Research qualifications: Docent

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Affiliated as professor at Department of Culture and Media Studies Section: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), D231 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-15
Johansson, Anders; Jönsson, Maria
Serie Akademi
Johansson, Anders; Jönsson, Maria
Stockholm: Makadam Förlag 2016
Hästbacka, Elisabeth; Johansson, Anders E.; Johansson, Anders S.
Tidskrift för litteraturvetenskap, Umeå universitet 2016, (2) : 89-92
Johansson, Anders
Göteborg: Glänta produktion 2015
Johansson, Anders
Göteborg: Glänta produktion 2015
Johansson, Anders
Proust och tecknen, Göteborg: Glänta produktion 2015 : 7-15
Johansson, Anders
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 19-38
Johansson, Anders
Aftonbladet
Johansson, Anders
Tidskrift för litteraturvetenskap, (3-4) : 53-61
Johansson, Anders
Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 44, (1) : 86-88
Johansson, Anders
Kris och kritik, Uppsala: 2014, (2/3) : 62-69
Johansson, Anders
Nordic Journal of Aesthetics, (47) : 125-142
Johansson, Anders
Vissa dagar känns det mesta ganska meningslöst. Ibland känns det precis  tvärtom
Johansson, Anders
Ord och bild, Göteborg: 2013, (4) : 35-41
Johansson, Anders
Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur, Oslo: 2013, Vol. 25, (2) : (24)-(144)
Johansson, Anders
Arbetaren, Stockholm: SAC - Syndikalisterna 2013, (2013-04-25) : 10-11
Johansson, Anders
Kritiker, Tollarp: Ariel förlag 2013, (27) : 10-17
Johansson, Anders
Aftonbladet
Johansson, Anders
Estetika: The European Journal of Aesthetics, Prag: Academia 2013, Vol. 50, (2) : 149-168
Johansson, Anders
Serie Akademi
Anders, Johansson
Arena, Stockholm: Arenagruppen 2012, (2) : 57-57
Johansson, Anders
Aftonbladet
Johansson, Anders
Aftonbladet
Johansson, Anders
Aftonbladet
Johansson, Anders
Eurozine, (2011-10-12)
Brännström, Leila; Johansson, Anders; Rider, Sharon; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2011, Vol. 20, (2) : 43-46
Johansson, Anders
Constructing Good and Evil, Oxford: Inter-Disciplinary Press 2011 : 127-134
Johansson, Anders
Glänta, Göteborg: Glänta 2011, (3-4) : 5-12
Johansson, Anders
Lychnos, Uppsala: 2011 : 288-292
Johansson, Anders
Aiolos, Stockholm: 2011, Vol. 42, (3) : 69-74
Johansson, Anders
Fronesis, Stockholm: Tidskriftsföreningen Fronesis 2011, (36-37) : 20-37
Johansson, Anders; Rider, Sharon; Rönnblom, Malin
Glänta Hardcore, 04
Johansson, Anders
Prosopopeia, Bergen: 2010, Vol. 17, (2-3) : 26-28
Johansson, Anders; Beddari, Carina Elisabeth
The hand of the interpreter: Essays on meaning after theory, Bern: Peter Lang 2009 : 41-60
Johansson, Anders
Framing evil: portraits of terror and the imagination, Oxford: Inter-Disciplinary Press 2008 : 3-12
Johansson, Anders
Göteborg: Glänta Produktion 2008
Johansson, Anders
Göteborg: Glänta Produktion 2003
Johansson, Anders