"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Anna-Lill Drugge

Anna-Lill Drugge

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Language Studies Units: Sámi studies Role: Director of studies
Location
A, Humanisthuset, korridor HA1 Umeå universitet, 901 87 Umeå
The Sámi world, Routledge 2022 : 465-478
Drugge, Anna-Lill
Inifrån Sápmi: vittnesmål från stulet land, Stockholm: Verbal 2021 : 65-77
Drugge, Anna-Lill
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 6-6
Drugge, Anna-Lill
Journal of Northern Studies, Umeå: The Royal Skyttean Society and Umeå University 2020, Vol. 14, (2) : 98-99
Drugge, Anna-Lill
Samefolket: En samisk tidningshistoria, Jokkmokk: Stiftelsen Samefolket 2019 : 90-91
Drugge, Anna-Lill
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 25
Banbrytande ledare och forskare: vänbok till Lars Thomasson, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : i-vi
Lantto, Patrik; Torp, Eivind; Blind, Ellacarin; et al.
Ethics in indigenous research: past experiences - future research, Umeå: Vaartoe - Centre for Sami Research 2016 : 9-17
Drugge, Anna-Lill
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 191-218
Drugge, Anna-Lill
Journal of Academic Ethics
Drugge, Anna-Lill
Ethics in indigenous research: past experiences - future research, Umeå: Vaartoe - Centre for Sami Research 2016 : 105-116
Drugge, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research, Umeå university 2015 : 159-168
Ledman, Anna-Lill
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Carlsson Bokförlag 2014, (1) : 76-83
Ledman, Anna-Lill
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Sehlin Macneil, Kristina; Saba Persson, Jenny
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle; Löf, Annette; et al.
Västerbottens-Kuriren
Löf, Annette; Andersson, Tore; Horstkotte, Tim; et al.
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 15
Ledman, Anna-Lill
Bårjås, Drag: Báhko 2012 : 37-47
Ledman, Anna-Lill
Forska rätt: texter om etik och historisk forskning, Umeå: Institutionen för historiska studier 2007 : 50-58
Ledman, Anna-Lill
Ett folk, ett land: Sápmi i historia och nutid, Umeå: Centrum för Samisk forskning 2005 : 205-226
Ledman, Anna-Lill
The Use and Abuse of History in the Barents Region Migration: Migration, industrialisation & regionalisation : papers II from the conference the Use and Abuse of History in the Barents Region at Luleå University of Technology, Luleå: Luleå University of Technology 2004 : 88-99
Ledman, Anna-Lill
Efter arbetet: studier av svensk fritid, Lund: Studentlitteratur 2001 : 17-33
Drugge, Anna-Lill
Published: 20 Nov, 2018