Skip to content

Anna Ottensten

Administrator, project at Department of Applied Educational Science Units: Floor 5

anna.ottensten@umu.se

+46 90 786 74 71

Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå