Skip to content
Personalbild Åsa Hammarberg

Åsa Hammarberg

Administrative officer, ladok at Student Services Units: Student Records Office Role: Student counsellor

asa.hammarberg@umu.se

+46 90 786 51 14

Plan 3, Östra flygeln, Förvaltningshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Systemadministrator Ladok