Skip to content
Personalbild Berit Staflin

Berit Staflin

Admissions officer at Student Services Units: Admissions Office

berit.staflin@umu.se

+46 90 786 94 85

Plan 4, Östra flygeln, Förvaltningshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå