Skip to content
Personalbild Birgitta Berglund

Birgitta Berglund

System/payroll specialist at Office for Human Resources Units: Salary Department

birgitta.berglund@umu.se

+46 90 786 62 77

Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå