"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Cynthia Fiorella Anticona Huaynate

Contact

Works at

Affiliation
Affiliated as other position at Department of Epidemiology and Global Health
Location
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Affiliation
Affiliated as other position at Department of Odontology
Location
Byggnad 1D; våning 5, 6 och 7, byggnad 1A; våning 5 (forskarvåning), våning 7 och våning 8, byggnad 5A; våning 5, Hamrinsvägen 4; tandteknikerprogrammet, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Research projects