"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Erik Edoff

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Culture and Media Studies Section: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Information flows across the Baltic sea: towards a computational approach to media history, Lund: Föreningen Mediehistoriskt arkiv 2023 : 55-76
Edoff, Erik
Mediehistoriskt arkiv, 56
Lundell, Patrik; Salmi, Hannu; Edoff, Erik; et al.
Information flows across the Baltic sea: towards a computational approach to media history, Lund: Föreningen Mediehistoriskt arkiv 2023 : 9-32
Salmi, Hannu; Lundell, Patrik; Edoff, Erik; et al.
På mediernas planhalva, Stockholm: Institutet för mediestudier 2022 : 64-73
Edoff, Erik
Digitised newspapers – a new Eldorado for historians?: reflections on tools, methods and epistemology, Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2022 : 411-435
Norén, Fredrik; Jarlbrink, Johan; Borg, Alexandra; et al.
Historisk Tidskrift för Finland, Helsingfors: Historiska föreningen (Finland) 2022, Vol. 107, (2) : 192-211
Paju, Petri; Edoff, Erik; Lundell, Patrik; et al.
Vill medierna ha insyn?: redaktionell transparens 1880-tal, 1949 och 2007–09, Stockholm: Svensk mediehistorisk förening 2019 : 17-28
Edoff, Erik
Spaningar i kultursektorn, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2019 : 77-92
Edoff, Erik
Presshistorisk årsbok 2018: Presskritikern, pionjären och provokatören : tre profiler för 100 år sedan, Stockholm: Svensk presshistorisk förening 2018 : 11-28
Edoff, Erik
Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet 2017 : 115-140
Edoff, Erik
Sociala medier: vetenskapliga perspektiv, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 127-138
Edoff, Erik; Lundell, Patrik
Mediehistoriska vändningar, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet 2014 : 19-42
Edoff, Erik