"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Erik Lindenius

Associate professor in Media and Communication. Teacher of excellent degree, and reciever of the Umeå Student Union Pedagogical Award. Producer of the swedish podcast The Media Observers. 

Educational qualifications: Distinguished university teacher

Contact

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Culture and Media Studies Section: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B420 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Educational Development
Location
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Associate professor in Media and Communication. Teacher in Programme in Media and Communication Studies, and the Bachelor Programme in Strategic communication.

Trough 2023 and forward project manager for the university project SKRIVUM and consulting at UPL.

Teacher of excellent degree, and receiver of the Umeå Student Union Pedagogical Award (2019). Since 2011, producer of the swedish podcast Mediespanarna [the Media Observers]. Since 2020 project leader of the Umanista blog.

Umeå University 2024
Lindenius, Erik; Sturk, Erika; Edlund, Ann-Catrine
Universitetspedagogiska konferensen 2023: högskolepedagogiska pärlor - 30 år av utveckling och erfarenheter : 20-20
Lindenius, Erik
Litteracitet och lärande i högre utbildning, Sundsvall, Sverige, 26-27 september, 2023
Lindenius, Erik; Sturk, Erika
Umeå: Umeå universitet 2015
Haake, Ulrika; Fjellström, Mona; Wilhelmsson, Birgitta; et al.
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, 2013:1
Lindenius, Erik
Nya medier och kommunikation: makt och meningsskapande i den digitala tidsåldern
Lindenius, Erik
Retorikmagasinet, (27)
Lindenius, Erik