Skip to content

Hans Wolf-Watz

Affiliated as professor emeritus at Department of Molecular Biology Units: Research group Hans Wolf-Watz

hans.wolf-watz@umu.se

+46 90 785 25 30

6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå


Affiliated as professor emeritus at Department of Molecular Biology Units: Research group Hans Wolf-Watz

hans.wolf-watz@umu.se

+46 90 785 25 30

6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå