"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Henrik Lång

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Exam supervisor at Campus Services Office Section: Service Eastern Pavilion
Location
Förvaltningshuset, plan 2 östra flygeln Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå Universitet; Kungl. Skytteanska Samfundet 2015, Vol. 9, (2) : 9-36
Lång, Henrik; Mårald, Erland; Nordlund, Christer
Möklinta: Gidlunds förlag 2014
Egan Sjölander, Annika; Ekerholm, Helena; Eklöf, Jenny; et al.
Kamerajägaren: Stig Wessléns skildringar av naturen och det samiska, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2010 : 45-68
Nordlund, Christer; Lång, Henrik
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 183-201
Lång, Henrik