Skip to content
Personalbild Jessica Binrell

Jessica Binrell

Admissions officer at Student Services Units: Admissions Office

jessica.binrell@umu.se

+46 90 786 64 14

Plan 4, Östra flygeln, Förvaltningshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå