"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Marianne Liliequist

Research qualifications: Docent

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Affiliated as professor emerita at Department of Culture and Media Studies Section: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Lumen
Ek-Nilsson, Katarina; Meurling, Birgitta; Liliequist, Marianne; et al.
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 162-187
Liliequist, Marianne
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-15
Liliequist, Marianne; Cocq, Coppélie
Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 236-262
Liliequist, Marianne; Westum, Asbjörg
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi. Bd 2, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 885-912
Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne
Ageing, wellbeing and climate change in the arctic: an interdisciplinary analysis, Routledge 2016 : 147-163
Liliequist, Marianne
Cross-cultural interviewing: feminist experiences and reflections, London and New York: Routledge 2016 : 65-76
Liliequist, Marianne
Umeå: Umeå University 2015
Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne; Lundgren, Anna Sofia; et al.
Ageing: culture and identity, Umeå: Umeå University 2015 : 39-63
Liliequist, Marianne
Norrlandsfrågan: erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2015 : 243-264
Liliequist, Marianne
Ageing: culture & identity, Umeå: Umeå universitet 2015 : 9-15
Lundgren, Anna Sofia; Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 2-4
Liliequist, Marianne; Cocq, Coppélie
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv vid Umeå universitet 2013, (2) : 64-68
Liliequist, Marianne
Usla, elända och arma: Samhällets utsatta under 700 år
Liliequist, Marianne
Tanten, vem är hon?: En (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 267-281
Liliequist, Marianne
Tanten, vem är hon?: En (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 237-265
Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2012, (1) : ?-?
Liliequist, Marianne
Umeå: Boréa Bokförlag 2012
Liliequist, Marianne; Lövgren, Karin
Tanten, vem är hon?: En (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 11-21
Liliequist, Marianne; Lövgren, Karin
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2012, Vol. 19, (2) : 115-126
Nilsson, Ingeborg; Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2011, (3-4)
Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2011, (1) : 2-6
Liliequist, Marianne
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; the Royal Skyttean Society 2011, Vol. 5, (2) : 9-28
Liliequist, Marianne; Karlsson, Lena
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2011, (1) : 29-37
Liliequist, Marianne; Nordström, Marika; Liliequist, Tove
Ethnologia Scandinavica, Lund: Folklivsarkivet 2010, Vol. 40 : 27-42
Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2009, Vol. 18, (1)
Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2004, (1) : 2-4
Liliequist, Marianne; Nordberg, Karin