Skip to content
Personalbild Marina Tiger

Marina Tiger

Service employee at Service Office Units: FM center

marina.tiger@umu.se

+46 90 786 64 82

Förvaltnings- och samverkanshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå