Skip to content
Personalbild Mia Nordeman

Mia Nordeman

Controller at Service Office Units: Administration

mia.nordeman@umu.se

+46 90 786 53 93

Förvaltningshuset, Östra flygeln, plan 2 Umeå universitet, 901 87 Umeå