"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Pernilla Jansson

Works at

Affiliation
Human resources strategist at Human Resources Office
Location
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2016:1
Jansson, Pernilla; Wahlström, Jens
Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press 2010, Vol. 54, (5) : 584-594
Wahlström, Jens; Mathiassen, Svend Erik; Liv, Per; et al.