Skip to content
Personalbild Sara Sjöstedt de Luna

Sara Sjöstedt de Luna

+46 90 786 54 06

MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, F320 Umeå universitet, 901 87 Umeå