Skip to content

Yoshifumi Futaana

Researcher at Department of Physics

yoshifumi.futaana@umu.se

Institutet för rymdfysik, Kiruna, - Institutet för rymdfysik IRF, 98128 Kiruna