"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkeologi

Arkeologi handlar om människans historia från den tid då inga skriftliga källor fanns och senare. Som arkeolog får du studera möten och samspel dels mellan människor och dels mellan människor och natur. Du får också lära dig om forntidens materiella kultur, levnadssätt och föreställningsvärld.

Modern arkeologisk undervisning och forskning handlar till stor del om möten mellan det förflutna och nuet och om landskapens betydelse för forntidens människor.

Två unika teman

Vid Umeå universitet får du en bred kunskap inom arkeologi, med fokus på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Du får också lära dig om arkeologiska forskningstraditioner och metoder och om miljö och landskap i ett långtidsperspektiv. I Umeå har vi dessutom två unika teman: dels miljöarkeologi med en mer naturvetenskaplig inriktning samt arkeologiska studier av nordliga områden, där en komplex och spännande förhistoria alltmer håller på att uppdagas.

Teoretiska moment och fältarbete

När du läser arkeologi kommer du få ta del av både teoretiska moment och av fältarbete i form av utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete. Arkeologi är ett tvärvetenskapligt ämne och vi samarbetar ofta med humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.

Jobba som arkeolog

Som arkeolog kan du bland annat arbeta med fältarkeologi, förmedling, museal pedagogik, kulturarv och samhällsplanering. Du kan dessutom jobba med kulturmiljövård, på museer och med kulturturism. Du kan även fortsätta med forskarstudier. Arkeologistudier passar även dig som vill jobba som lärare, journalist, konstnär, bibliotekarie, eller dig som finns inom kultur- och miljöområdet, skogsvård och samhällsplanering.

Vill du läsa arkeologi?

Om du vill läsa arkeologi på grundnivå kan du göra det genom att läsa Arkeologiprogrammet. Du kan också välja att läsa fristående kurser både i Umeå och på distans. Efteråt kan du fortsätta att läsa på avancerad nivå genom att antingen ta en magisterexamen i miljöarkeologi eller läsa Masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi​.

Arkeologi A, internetkurs, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arkeologi Humaniora
Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Arkeologi Humaniora
Arkeologi B, internetkurs, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arkeologi
Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Arkeologi
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Arkeologi
Arkeologi: utredningar och fältinventeringar, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Arkeologi
Forntid i Norden, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Arkeologi Historia
Fältkurs med miljöarkeologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Arkeologi
Kandidatuppsats i arkeologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Arkeologi
Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Arkeologi