Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Etnologi

Etnologi är ett ämne som går ut på att förstå samhället ur ett kulturperspektiv och utgår från människors erfarenheter, värderingar och idéer.

Etnologer studerar samspelet mellan kultur och identitet då dessa aspekter är viktiga för att vi ska kunna förstå hur till exempel kön, etnicitet, klass, religion och ålder blir betydelsefullt i tillvaron.

Ifrågasätt fördomar och det som uppfattas som normalt och självklart

Kunskaper i etnologi är viktiga för att kunna ifrågasätta fördomar och vända upp och ned på det som uppfattas som normalt och självklart. Som etnolog varierar dina arbetssätt. Du kan till exempel intervjua människor, delta i deras dagliga liv och försöka komma nära deras sätt att tänka. Men det kan också vara att analysera massmediala budskap.

Kunskaper i etnologi är viktiga i många arbeten

Kunskaper i etnologi är viktiga för arbeten inom områden där människor med olika bakgrund möts, som till exempel barn och ungdom, fritid, kultur och turism. Många etnologer arbetar som utredare, handläggare och projektledare på museer, i kommunal förvaltning och företag och organisationer.

Vill du läsa etnologi?

Om du vill läsa etnologi kan du göra det genom att läsa fristående kurser antingen som komplement till en annan utbildning eller för att i slutändan ta en kandidatexamen. För att ta en kandidatexamen i etnologi behöver du läsa 180 hp fristående kurser där etnologikurser utgör minst 90 hp. Efteråt kan du fortsätta läsa på avancerad nivå och ta en magister- eller masterexamen. Etnologi A och B ingår även som termin 1 och 2 på kulturentreprenörsprogrammet.

Berättandets betydelser, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Civilsamhället, empowerment och social mobilisering, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Digital etnografi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Etnografi och kulturanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Etnologi B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap
Etnologi B: Fältarbete och uppsats, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Etnologi C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Etnologi
Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%; 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Likabehandling och normkritik i civil och offentlig verksamhet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Likabehandling och normkritik i lärandemiljön, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Magisteruppsats i etnologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Masteruppsats i etnologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap
Ritualer, fester och evenemang, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%; 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap Scandinavian Studies Samiska
Urbana normer och landsbygdsmobilisering, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi