"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historia

Målet för många historiker är att kunna förklara det förflutna, förstå nuet och få insikter om framtiden.

Förr fokuserades ofta samhällseliternas ageranden och livsvillkor, men de senaste decennierna har intresset ökat för andra grupper, som arbetare, bönder, lägre tjänstemän, kvinnor, barn och etniska minoriteter.

Historiker söker sig till nya forskningsfält

Det blir allt vanligare att historiker samarbetar med andra ämnen. Genom tvärvetenskapliga forskningsprojekt kan historikern belysa viktiga historiska problem och frågor mer allsidigt. De nya forskningsfälten leder också till utveckling av nya undersöknings- och arbetsmetoder, när de traditionella, beprövade metoderna inte längre räcker till. Till exempel kan många nya områden inte som tidigare undersökas i skriftliga källor i våra arkiv, utan måste analyseras med hjälp av metoder som utvecklats i muntlig historia, bildanalys eller modern kommunikationsteori.

Vill du läsa historia?

Historia ingår som ämne i Arkeologiprogrammet och Humanistiskt samhällsprogram. Det kan också ingå i lärarutbildningar. Du som vill bli lärare med ämnet historia i din kombination, kan läsa fristående kurser och sedan söka Lärarprogrammet, allmänna utbildningsområdet och på så sätt ta en lärarexamen. För att bli behörig gymnasielärare i historia måste du ha 180 högskolepoäng (hp), minst 90 hp historia, alternativt 60 hp historia och 30 hp ekonomisk eller idéhistoria. Vill du bli lärare i grundskolan behöver du minst 60 hp historia för att vara behörig.

Historia kan också vara huvudämne i en kandidatexamen. Efteråt kan du fortsätta läsa på avancerad nivå och ta en magister- eller masterexamen.

 

De nordiska ländernas historia, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Historia
Epidemiernas historia, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Historia
Fascismens historia, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Historia
Forntid i Norden, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Arkeologi Historia
Fotbollshistoria, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Historia
Historia A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Historia Humaniora
Historia B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Historia
Historia C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Historia
Krigets historia, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Historia
Magisterkurs i historia, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Historia
Magisterkurs i historia II, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Historia
Magisteruppsats i historia, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Historia
Masterkurs i historia, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Historia
Masteruppsats i historia, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Historia