Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behörig genom reell kompetens

Du som inte har den behörighet som krävs, till exempel ett betyg från gymnasiet som behövs för särskild behörighet, kan ändå ha möjlighet att bli bedömd som behörig genom så kallad reell kompetens. Kanske har du jobbat länge eller gått någon annan utbildning? Då kan vi pröva om det räcker för att du ska bli behörig.

Vad är reell kompetens?

Behörig genom reell kompetens kan du bli om dina tidigare erfarenheter har gett dig tillräckliga kunskaper för att klara den utbildning du vill gå. Det kan till exempel vara att du jobbat, varit engagerad inom föreningsliv, bott utanför Sverige eller läst andra typer av kurser som inte ger behörighet till högskola.

Du ansöker själv om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att du skaffat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier.

I din ansökan är det viktigt att du beskriver dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter samt skickar in intyg som styrker dessa. Vi gör sedan en bedömning om de kunskaperna och erfarenheterna gör att du kan antas klara den utbildning du har sökt. Bedömningen gör vi genom att jämföra det du kan mot de förkunskapskrav som gäller för utbildningen, så det är noga att du kan styrka dina erfarenheter.

Ansökningar och tillhörande dokument ska vara uppladdade på antagning.se senast sista anmälningsdag. Ansökningar som inkommer efter sista anmälningsdag kommer inte att behandlas. 

 

Så här ansöker du om reell kompetens

1. Börja i god tid

Vänta inte till sista anmälningsdag. För att du säkert ska få med alla de uppgifter och intyg som krävs för du ska kunna bli bedömd som behörig genom reell kompetens är det bra om du sätter igång med din ansökan så fort som möjligt.

2. Anmäl dig till den utbildning du vill gå

Gör din anmälan till den utbildning du vill gå på Antagning.se.

3. Fyll i ansökningsblankett för reell kompetens

Hämta och fyll i blanketten Blankett för prövning av reell kompetens och undantag som du hittar på Antagning.se.

4. Beskriv dina erfarenheter

Beskriv så utförligt du kan dina erfarenheter i ett separat dokument:

  • vilka kunskaper du anser dig ha i relation till de angivna behörighetskraven
  • hur du skaffat dina kunskaper
  • hur dina kunskaper kommer att hjälpa dig att klara av den utbildning som du söker behörighet för.

Dokument ska du bifoga din ansökan om behörighet genom reell kompetens.

Dina kunskaper och förmågor kan du ha fått på olika sätt, till exempel i arbetslivet, genom ideellt arbete, längre utlandsvistelser eller kurser. Ta gärna kontakt med en studievägledare om du behöver hjälp.

Behörighetskraven för just den utbildning du vill gå ser du på utbildningens sida, under rubriken "Anmälan och antagning".

Utgå från detta dokument när du ska beskriva din reella kompetens

5. Viktigt – styrk dina erfarenheter med intyg!

Det är viktigt att du styrker de kunskaper du anser dig ha genom att skicka in intyg, betyg eller utlåtanden från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område. Det kan till exempel vara arbetsintyg, kursintyg eller beskrivning av arbete inom föreningsliv eller andra aktiviteter.

Om du behöver be din arbetsgivare att skriva ett intyg kan du underlätta för hen genom att skicka med den här mallen:

Stöd för arbetsgivare i att skriva arbetsintyg

6. Skicka in din ansökan

Skicka in blanketten och dokumenten som hör till ansökan senast sista anmälningsdag:

  • den ifyllda blanketten
  • din beskrivning av dina erfarenheter
  • de intyg som styrker din reella kompetens.

Du laddar upp dokumenten på Mina sidor på Antagning.se eller skickar ansökan till den adress som står på blanketten.

Har du tidigare fått ett beslut om behörighet genom reell kompetens bör du skicka med en kopia på det beslutet.

 

Vad händer sen då?

Vi gör en samlad bedömning av de dokument du skickat in och beslutar om du kan anses behörig. Det kan hända att vi kommer att kontakta dig för att vi behöver ytterligare handlingar eller be dig göra ett prov eller en intervju.

Beslutet skickas sedan ut tillsammans med ditt antagningsbesked från Antagning.se. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Information om hur du överklagar hittar du i ditt antagningsbesked.

Bra idé att även skriva högskoleprovet

Om du åberopar reell kompetens för grundläggande behörighet så uppfyller du kraven om du om kan styrka följande godkända gymnasiekurser:

Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3
Engelska A** eller Engelska 5 och 6
Matematik A eller Matematik 1a, b eller c**
Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b*
samt arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att den sökande normalt skulle ha lämnat gymnasiet, bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Arbetslivserfarenhet ska styrkas genom tjänstgöringsintyg.

Om du blir grundläggande behörig genom en bedömning av reell kompetens har du inget meritvärde att konkurrera med, och om du söker till en utbildning för nybörjare på grundnivå bör du därför även skriva högskoleprovet.

Läs mer om högskoleprovet

För dig som har frågor

Om du inte vet hur du går vidare med din ansökan, hur du fyller i blanketten om bedömning av reell kompetens eller vad du behöver skicka in, hjälper våra studievägledare till.

Här hittar du våra studievägledare