Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behörig genom reell kompetens

Du som inte har den behörighet som krävs, till exempel en kurs eller ett betyg från gymnasiet som behövs för särskild behörighet, kan ändå ha möjlighet att bli bedömd som behörig genom så kallad reell kompetens. Kanske har du jobbat länge eller gått någon annan utbildning? Då kan vi pröva om det räcker för att du ska bli behörig. Reell kompetens kan du ha förvärvat på olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, eget företag, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.

 

Grundläggande behörighet på annat sätt

Du som har tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder behöver inte ansöka om någon prövning av reell kompetens om du har lägst betyget E, alternativt Godkänt, i följande ämnen:

Svenska/Svenska som andraspråk 1+2+3 eller Svenska/Svenska som andraspråk A+B

Engelska 5 och 6 eller Engelska A

Matematik 1a, b eller c eller Matematik A 

Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A

Bedömningen om grundläggande behörighet görs ändå. Det är dock viktigt att du laddar upp alla dokument som visar att du har läst kurserna samt tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat i minst tre år. Läs mer om hur du går till väga på Antagning.se

 

Minst ett par år bör ha förflutit efter avslutat ungdomsgymnasium för att nödvändiga förutsättningar för reell kompetens ska anses föreligga.

Ny möjlighet att nå grundläggande behörighet 2022-23

Vid två tillfällen fram till 2023 kan du som är minst 24 år och saknar grundläggande behörighet till högskolestudier skriva ett prov för att styrka din kompetens. Du kan läsa mer om behörighetsprovet på studera.nu

Svenska och engelska

Kunskaper i svenska och engelska kan du normalt inte få, enbart genom att språket är ditt modersmål. Då det är svårt att visa att du uppnått rätt nivå av svenska och engelska genom andra erfarenheter så rekommenderar vi dig, om din ansökan avser svenska eller engelska, att göra en prövning av ämnet på komvux eller skriva något av de standardiserade prov som visar på kunskaper i svenska (TISUS) eller engelska (till exempel TOEFL eller IELTS).

Vad är reell kompetens?

Behörig genom reell kompetens kan du bli om dina tidigare erfarenheter har gett dig tillräckliga kunskaper för att klara den utbildning du vill gå. Det kan till exempel vara att du jobbat, varit engagerad inom föreningsliv eller läst andra typer av kurser som inte ger behörighet till högskola.

Du ansöker själv om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att du skaffat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier.

I din ansökan är det viktigt att du beskriver dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter samt skickar in intyg som styrker dessa. Vi gör sedan en bedömning om de kunskaperna och erfarenheterna gör att du kan antas klara den utbildning du har sökt. Bedömningen gör vi genom att jämföra det du kan mot de förkunskapskrav som gäller för utbildningen, så det är noga att du kan styrka dina erfarenheter.

Ansökningar och tillhörande dokument ska vara uppladdade på antagning.se senast sista anmälningsdag. Ansökningar som inkommer efter sista anmälningsdag kommer inte att behandlas. 

 

Så här ansöker du om reell kompetens

1. Börja i god tid

Vänta inte till sista anmälningsdag. Vi rekommenderar att du kontaktar en studievägledare för att få stöd med din ansökan för att kartlägga dina kunskaper och för att den ska bli så komplett som möjligt från början. Var beredd på att avsätta mycket tid för din validering.

Beskriv utförligt vilka kunskaper och erfarenheter du anser dig ha som motsvarar behörighetskraven.

Bifoga relevanta intyg som styrker din beskrivning så långt det är möjligt. Det kan vara betyg, arbetsintyg, utlåtanden från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område. Arbetsintyg bör innehålla utförliga uppgifter om vad du arbetat med, hur länge du arbetat och i vilken omfattning.

2. Anmäl dig till den utbildning du vill gå

Gör din anmälan till den utbildning du vill gå på Antagning.se. Tänk på att anmälan inklusive bilagor ska vara uppladdade på Antagning.se senast sista anmälningsdag. Du minskar också risken att få avslag genom att vara noggrann med din ansökan från början. 

Gör din anmälan till den utbildning du vill gå på Antagning.se.

3. Fyll i ansökningsblankett för reell kompetens

Hämta och fyll i blanketten Blankett för prövning av reell kompetens och undantag som du hittar på Antagning.se.

4. Beskriv dina erfarenheter

Beskriv så utförligt du kan dina erfarenheter i ett separat dokument.
Beskriv den kompetens och de kunskaper som du formellt saknar och hur du förvärvat dessa. Om det exempelvis är Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B ska din beskrivning handla om matematik. Du kan ta del av information om den eller de specifika gymnasiekurserna på Skolverkets hemsida för att veta vilka kunskaper det är som behöver lyftas fram. Gör en utförlig beskrivning av dina kunskaper och färdigheter i relation till behörighetskravet.
 

Särskild behörighet kan vara krav på specifika högskolekurser, till exempel kreativt skrivande, 30 högskolepoäng. Då är det den kursens förväntade studieresultat som du ska koppla dina kunskaper till. Dessa hittar du genom att söka fram utbildningen på umu.se

5. Viktigt – styrk dina erfarenheter med intyg!

Dina kunskaper och förmåga, din reella kompetens, kan du ha inhämtat genom olika erfarenheter, som exempelvis:

  • Arbete; anställningar och eget företagande.   
  • Utbildning; inom det formella utbildningssystemet till exempel gymnasieskola och Komvux eller utanför det formella utbildningssystemet exempelvis intern- och personalutbildningar. 
  • Ideellt arbete; föreningsverksamhet, politiskt engagemang eller liknande verksamhet. 
  • Andra erfarenheter; föräldraskap och familjeliv, vård av anhörig, militärtjänst, särskilda uppdrag.

Arbetsintyg och intyg om ideellt arbete eller föreningsverksamhet ska ange arbetsplats, befattning, arbetsuppgifter och omfattning. Intyg från det formella- eller informella utbildningssystemet ska visa vilken utbildning du har gått och med vilket innehåll.

Om du behöver be din arbetsgivare att skriva ett intyg kan du underlätta genom att skicka med den här mallen:

Stöd för arbetsgivare i att skriva arbetsintyg

6. Skicka in din ansökan

Skicka in blanketten och dokumenten som hör till ansökan senast sista anmälningsdag:

  • den ifyllda blanketten
  • din beskrivning av dina erfarenheter
  • de intyg som styrker din reella kompetens.

Du laddar upp dokumenten på Mina sidor på Antagning.se eller skickar ansökan till den adress som står på blanketten.

Har du tidigare fått ett beslut om behörighet genom reell kompetens ska du ange det på blanketten för ansökan om Reell kompetens.

 

Vad händer sen då?

Vi gör en samlad bedömning av de dokument du skickat in och beslutar om du kan anses behörig. Det kan hända att vi kommer att kontakta dig för att vi behöver ytterligare handlingar eller be dig göra ett prov eller en intervju.

Beslutet skickas sedan ut tillsammans med ditt antagningsbesked från Antagning.se. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Information om hur du överklagar hittar du i ditt antagningsbesked.

Bra idé att även skriva högskoleprovet

Om du blir grundläggande behörig genom en bedömning av reell kompetens har du oftast inget meritvärde att konkurrera med. Om du söker till en utbildning för nybörjare på grundnivå bör du därför även skriva högskoleprovet.

Läs mer om högskoleprovet

För dig som har frågor

Om du inte vet hur du går vidare med din ansökan, hur du fyller i blanketten om bedömning av reell kompetens eller vad du behöver skicka in, hjälper våra studievägledare till.

Här hittar du våra studievägledare