"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barnrätt i samhälle och professionspraktik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till fördjupad kunskap om barns rättigheter och rättsliga ställning. Utgångspunkt tas i samhällsutmaningar och professionsroller i förhållande till barns rätt. Barnrättens centrala begrepp fokuseras och avvägningen av ansvar för barns omvårdnad och skydd i utsatta situationer studeras. Barnrättens beroende av tvärvetenskaplig barnkunskap och samverkan samt frågor om makt och etik diskuteras. Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)