Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar följande områden:

* Motorisk kontroll - hur människokroppen samverkar med sin omgivning för att producera och styra viljemässiga rörelser. Perspektiv såsom ålder och utvecklingsnivå beaktas också.

* Motorisk inlärning - inlärning av nya rörelser och faktorer som påverkar denna. Feedback beaktas utifrån både neurofysiologiska och pedagogiska aspekter.

* Biomekanik och rörelseanalys inklusive mätmetoder i laboratorium - tillämpning av grundläggande biomekaniska principer för att beskriva och analysera rörelser inom idrott utifrån prestationssynpunkt.

Inledningsvis avhandlas teorier och principer om motorisk kontroll och inlärning med relevans för träning och idrott. Vidare avhandlas grundläggande biomekaniska principer med fokus på analys av rörelser inom idrott. Tillämpning av ovanstående principer med fokus på datainsamling, analys och intervention sker löpande genom kursen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Apostolos Theos