Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital källkritik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse av, och kunskap om, utmaningar kring medier och kommunikation till följd av digitaliseringen. Vilka vetenskapliga och samhälleliga konsekvenser uppstår till exempel av det nya mediesamhällets villkor? Hur förändras synen på kunskap när algoritmer både producerar, sorterar och konsumerar information, eller att information blivit mer lättillgänglig, både ifråga om spridning, cirkulation och konsumtion? På vilka sätt, och utifrån vilka perspektiv, har forskningen angripit frågor som relaterar till sådant som algoritmisk kunskapsproduktion, fake news och postsanning? Kursen är tematiskt upplagd och centrerar sig kring tre huvudsakliga problemområden relaterade till informationssamhällets nya villkor: algoritmisk kunskapsproduktion, postsanning samt medie- och informationskunnighet. Målet är att få djupare inblick i och fördjupade kunskaper om den digitaliserade samtiden och historien.

Anmälan och behörighet

Digital källkritik, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

16 januari 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15407

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktpersoner för kursen är:
Johan Malmstedt, Zakayo Kjelström