"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Entreprenörskap och företaget i samhället A

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment:

Moment 1. Affärsutveckling, 7,5 högskolepoäng

Moment 2. Marknadsföring, 7.5 högskolepoäng

Kursen ska förutom fördjupade kunskaper även ge en ökad förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls-, företags-/organisations- och individnivå. Inom denna ram syftar kursen till att ge ett perspektiv på metoder och tekniker som kommer till användning i företag och organisationer.Kursen är endast tillgänglig för antagna studerande vid Turismprogrammet samt Gastronomprogrammet vid Umeå universitet.

Scheman

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare