"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Evidensbaserat folkhälsoarbete

  • Antal högskolepoäng 4 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

"Evidensbaserad medicin" och "Evidensbaserad praktik" har sedan 90-talet haft ett betydande inflytande på hälso- och socialvård världen över och paradigmen har haft genomgripande konsekvenser för både klinisk praxis, forskning och beslutsfattande. En av de övergripande målsättningarna med evidensbaserad praktik är att överbrygga gapet mellan forskning och beslutsfattande och låta varje beslut baseras på bästa tillgängliga kunskap, professionellt kunnande och patientens/medborgarens behov, vilja och värderingar. Denna idé har sina rötter och är mest utvecklad inom medicin, men har uppenbar betydelse också för folkhälsa.

Tankesättet kring evidensbaserad medicin och praktik kan dock inte utan vidare överföras till folkhälsa då förutsättningarna är annorlunda och interventionerna har en annan karaktär än på det medicinska området. Medan patienter behandlas individuellt i medicin, har interventioner inom folkhälsa ofta kollektiva grupper eller befolkningar i åtanke och interventioner kan vara inriktade mot förändringar i levnadsförhållanden som fysisk aktivitet, tillgång till utbildning eller hälso- och sjukvård. Dessa egenskaper hos folkhälsointerventioner kräver naturligtvis andra metoder än i medicin för att utveckla, anpassa och utvärdera evidens. Syftet med kursen är att ge verktyg för att hantera evidens i inom ämnet folkhälsovetenskap.

Efter avslutad kurs förväntas studenten känna till olika metoder för att syntetisera vetenskaplig evidens. Studenterna ska även förstå hur vetenskaplig kunskap används utanför universiteten för individuellt eller kollektivt beslutsfattande och kunna använda analytiska och kritiska metoder som möjliggör bedömning av vilken typ av evidens som är nödvändig för åtgärder inom folkhälsoområdet.

 

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande i obligatoriska individuella moment och gruppövningar. Med aktivt deltagande menas att man är väl förberedd till gruppträffarna och bidra med egna inlägg, reflektioner och frågor. I examinationen ingår även en hemuppgift som innebär att studenten visar att kursens centrala begrepp tillgodogjorts och att studenten kan tillämpa dessa inom folkhälsoområdet och/eller inom närliggande ämnesområden. All undervisning och examination sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Evidensbaserat folkhälsoarbete, 4 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

17 september 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 9 893 kr. Total studieavgift: 9 893 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30421

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

2 september 2024

Slutar

17 september 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 9 893 kr. Total studieavgift: 9 893 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F3036

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Angelica Johansson, Carina Luther