Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete för masterexamen i elektronik (inriktning Robotik och reglerteknik)

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2018

Om kursen

Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Studenten tillämpar sina under utbildningen förvärvade kunskaper och fördjupar sig inom minst ett specifikt delområde. Genom arbetet får studenten kontakt med forskning och utvecklingsarbete i ämnet. Resultaten presenteras muntligt och skriftligt. Internationella kontakter uppmuntras för examensarbetet.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Projektplanering och förstudie, 3.0 hp (Project planning and pre-study, 3.0 ECTS).
Examensarbetet startar med en projektplanering och förstudie som resulterar i en projektplan. Problemställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren/beställaren. Aktiviteter inom projektet, en tidsplan, samt en metodbeskrivning skall framgå i projektplanen. Projektplanen skall även lista tillgängliga resurser och en riskanalys skall vara gjord.
 2. Självständigt arbete, 25.0 hp (Independent work, 25.0 ECTS).
Målet är att studenten skall utveckla sin förmåga att självständigt tillämpa, bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden samt att kritiskt granska andras arbeten. Resultat från detta moment skall underbyggas och dokumenteras i en skriftlig rapport. Resultatet skall vara förankrat i aktuell vetenskaplig kunskap inom området.
 3. Presentation och opposition, 2.0 hp (Presentation and opposition, 2.0 ECTS).
Målet är att öka förmågan att skriftligt och muntligt redovisa resultatet från en större uppgift. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete.
 

Anmälan och behörighet

Examensarbete för masterexamen i elektronik (inriktning Robotik och reglerteknik), 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2018, vecka 3

Slutar

Vecka 22, 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 hp samt minst 60 hp på avancerad nivå, varav minst 30 hp inom
huvudområdet Elektronik inkluderat följande kurser (eller motsvarande):
Artificiell intelligens – grunderna, 7.5 hp;
Linjära reglersystem, 7.5 hp;
Mekatronik, 7.5 hp;
Modellering inom robotik, 7.5 hp;  
Studentkonferens i elektronik och mekatronik, 7.5 hp;
Adaptiv reglerteknik, 7.5 hp, eller Reglermetoder för robotapplikationer, 7.5 hp;
Telerobotik och tillämpad sensorfusion, 7.5 hp.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-54339

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktpersoner för kursen är:
Sven Rönnbäck, Internationell kontaktperson