Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Linux som utvecklingsmiljö 1

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen ger en grund i hur man använder Linux som arbetsmiljö vid utveckling av programvara. Kursen börjar med att ge grundläggande kunskaper om Linuxsystem såsom begrepp, användare, rättigheter, filstruktur, vanliga nyttoprogram etc. Därefter behandlar kursen följande moment:
- kompilatorer, länkare, debugverktyg, bibliotekshantering,
- editorer,
- skalhantering med script,
- verktyg för att utveckla och felsöka mjukvara
- grafiska bibliotek

Kursen indelas i två moment:
Grundläggande hantering av ett Linuxsystem 3.5 hp (Basic management of a Linux system, 3.5 ECTS);
Verktyg för mjukvaruutveckling i Linux,  4 hp (Application and project, 4 ECTS).

 

Anmälan och behörighet

Linux som utvecklingsmiljö 1, 7,5 hp

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar, laborationer samt deltagande och bidragande i ett mindre programeringsprojekt

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 7.5 hp inom området Programmering eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-54229

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)