"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Under kursen studeras de litterära formernas utveckling i en historisk och litteraturteoretisk kontext. Modernitetens, modernismens och postmodernismens framväxt belyses i ett internationellt och svenskt sammanhang med beaktande av samhälleliga, konstnärliga, vetenskapliga och litteraturhistoriska perspektiv. Valda litterära texter från 1900 till idag analyseras. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, teoretiskt inriktade litteraturseminarier och gruppövningar.  Kursens tredje moment består av en litteraturvetenskaplig uppsats. Med hjälp av kreativa övningar och akademiskt skrivande bearbetas kursens teoretiska och historiska perspektiv.

Kursen utgör termin 2 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Anmälan och behörighet

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 januari 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A 30 hp (eller motsvarande) med minst 22,5 hp avklarade.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-18003

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)