Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Det självständiga uppsatsarbetet på magisternivå innebär en fördjupning och aktivt kunskapssökande inom det valda undersökningsområdet, som berör pedagogisk yrkesverksamhet inom i huvudsak förskolans, den obligatoriska och den frivilliga skolans ansvarsområden. Det utgör också ett steg inför forskarstudier. Arbetet utgår från vetenskaplig arbetsmetodik. Det självständiga arbetet omfattar en empirisk studie med flera infallsvinklar, teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt.

Anmälan och behörighet

Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Uppsatsarbetet genomförs självständigt under handledning och avslutas med analys och värdering av egen och annans magisteruppsats. Kursen introduceras vid en kursträff om cirka två dagar innehållande bland annat föreläsningar, ett obligatoriskt seminarium kring val av frågeställning och metod samt ett första handledningstillfälle. Ungefär halvvägs in i kursen genomförs ett obligatoriskt mittseminarium. Vid det avslutande seminariet genomför de studerande opposition på varandras uppsatser.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs. förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Vetenskapsteori och vetenskaplig metod på avancerad nivå, 15 hp varav vetenskaplig metod minst 7,5 hp, eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-68632

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör