"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Organisk kemi med läkemedelsinriktning

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen är indelad i två moment: Moment I Teori (11 hp) och Laborationer (4 hp). I kursen behandlas följande områden:

Samband mellan organiska molekylers egenskaper och deras tredimensionella struktur. Kunskaper om organiska reaktionsmekanismer utnyttjas för att förstå syntesvägar till nya biologiskt intressanta föreningar såsom läkemedel. Reaktionsmekanismer används för att utreda uppkomsten av produkter och biprodukter samt för att föreslå reaktionsbetingelser som maximerar den önskade produkten och minimerar bildandet av biprodukter. Ingående laborationer ger färdighetsträning inom syntes och förmåga i att självständigt planera, utföra och utvärdera experiment enligt GLP. Under kursen tillämpas IR- och NMR-spektroskopi för att fastställa organiska föreningars struktur. Det laborativa momentet redovisas genom skriftliga rapporter och muntliga redovisningar i seminarieform. Laborationer och kursmaterial har nära anknytning till pågående forskning på kemiska institutionen. I samband med kursen kommer det också att erbjudas föreläsningar och interaktioner med framstående forskare inom området. Teoretisk problemlösning och analys av erhållna experimentella resultat tillhandahåller övning i att bedöma vetenskapligt arbete.Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)