Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Profilkurs: Semiotik som teori och metod

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Kursen introducerar semiotik som ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med focus på begrepp som tecken, betydelse, meningsskapande, kommunikation, kultur, kognition, m.m. Kursen diskuterar olika teorier och undersökningsområden inom semiotiken, bl.a. kultursemiotik, kognitivsemiotik, visuell- och social semiotik. Med utgångspunkt i dessa teorier skriver studenten en semiotisk analys av ett visst fenomen (alternativt en uppsatsskiss) och presenterar den muntligt. Kursen ges på engelska

Anmälan och behörighet

Profilkurs: Semiotik som teori och metod, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

17 januari 2022

Slutar

23 mars 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad och bedrivs via en nätbaserad lärplattform. Nätbaserade gruppdiskussioner förs på lärplattformen och skriftliga analyser presenteras på plattformen. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ’Tekniska krav för nätkurser på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.
Undervisningsspråk är engelska

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6
Univ: Ett av alternativen: 1) Kandidatexamen (180 hp), eller 2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15904

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)