Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Reglermetoder för robotapplikationer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen behandlar algoritmer och metoder som är vanliga vid reglering av mekaniska system, exempelvis PID-reglering, kraft reglering, gemetrisk icke-linjär reglering, sliding-mode reglering och passivity-based reglering.

Kursen är uppdelad i fyra moment:
1. Teori, 4.0 hp (Theory, 4.0 ECTS).
Teoridelen syftar till brett kunnande och avsevärt fördjupat kunnande inom reglering av mekaniska system.
2. Laborationer, 1.5 hp (Labs, 1.5 ECTS).
I detta moment ingår ett antal laborationer var syfte är att öka förståelsen av regleringen av mekaniska system genom tillämpning. Laborationerna består av att implementera, tillämpa teori, och att reflektera över och tolka resultat och data.
3. Seminarium, 0.5 hp (Seminar, 0.5 ECTS).
Detta moment består av att kritiskt granska, presentera, och värdera forskningsresultat.  Studenten tränas även i sin förmåga att kritiskt granska andras arbeten. Den muntliga presentationen återkoppas via en utvärderingsmatris.
4. Miniprojekt, 1.5 hp, (Project, 1.5 ECTS).
I detta moment skall studenten självständigt genomföra ett mindre projekt, och arbeta mot uppställda krav som är uppställda av beställare. Beställare och handledare i projektet kan vara samma person.

Anmälan och behörighet

Reglermetoder för robotapplikationer, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

31 oktober 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst två års avklarade universitetsstudier, innefattande 30 hp inom huvudområdet Elektronik där Linjära reglersystem, 7.5 hp, och Modellering inom robotik, 7.5 hp skall ingå, samt 30 hp inom Matematik med Linjär algebra, 7.5 hp och Differentialekvationer,7.5 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-54251

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Sven Rönnbäck, Internationell kontaktperson