Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Samhällsplanering under osäkra villkor

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå. Det svenska planeringssystemet och arbetet för en hållbar utveckling utgör utgångspunkten. Detta kompletteras med utblickar mot andra länder och världsdelar. Under kursen behandlas den sårbarhet som finns i dagens samhälle, exempelvis avseende den fysiska infrastrukturen och försörjningssystemen, men också hur samhällsplanering kan reducera denna sårbarhet. Särskilt uppmärksammas risker kopplat till klimatförändringar och övrig miljöpåverkan. Samhällsplaneringens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling behandlas fortlöpande, inte minst sociala aspekter i planeringen. Kursen belyser även de intressekonflikter, såsom avvägningen mellan exploatering och bevarande, vilka ofta omger resurs- och markanvändnings­frågor i skilda geografiska sammanhang. Dessutom introduceras planeringsteori samt planerings­relevanta metoder och verktyg.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Örjan Pettersson