Hoppa direkt till innehållet
printicon

Termodynamik

  • Antal högskolepoäng 12 hp

Om kursen

Kursen behandlar termodynamikens grunder, materiens olika faser och omvandlingar, samt termodynamiska egenskaper. Grundläggande begrepp som temperatur, tryck, inre energi arbete, värme, entalpi, entropi och exergi definieras, liksom termodynamikens huvudsatser, tillståndsfunktioner och olika kretsprocesser. Grunderna för hydromekanik och ångors termodynamik studeras. Värmemaskiner, kylmaskiner, värmepumpar samt kraftvärmeverk och ångturbiner behandlas utifrån termodynamiska begrepp och kretsprocesser.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare