"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Träning, fysisk aktivitet och hälsa I

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi och fokuserar på hur träning och fysisk aktivitet kan påverka hälsa utifrån ålder, kön och specifika tillstånd. Kursen ger en grund för vidare fördjupning i träning och hälsa vid olika diagnostiserade sjukdomar.

I modul 1 ligger fokus på gruppträning utifrån ett ledarperspektiv där studenten lär sig att planera och leda gruppträning till musik med målet att ge säker och effektiv träning för friska individer på låg till medelhög intensitetsnivå. Det praktiska ledarskapet involverar såväl etiska som pedagogiska aspekter. Vidare utvecklar studenten sin förmåga att leda, instruera deltagare och även korrigera rörelsemönster för att ge en säker och effektiv gruppträning. Studenten övar också sin förmåga att ge och ta konstruktiv och relevant feedback i relation till träningsupplägg och ledarskapsförmåga.

I modul 2 ligger fokus på träning och fysisk aktivitet för hälsa främst utifrån ett idrottsfysiologiskt men också ett sociokulturellt perspektiv där både svenska och internationella aspekter beaktas. Fysiologiska effekter av utveckling, mognad och åldrande sätts i relation aktuella riktlinjer (såväl svenska som internationella) för säker träning för olika åldersgrupper. Kvinnors hälsa lyfts fram utifrån aspekter som menscykel och träning för hälsa under och efter graviditet. Studenten övar också sin förmågan att kritiskt granska och analysera träningspass i relation till upplägg och träningsbelastning

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Kajsa Gilenstam, Apostolos Theos