"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tyska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att de studerande ska förvärva förmåga att självständigt planera och genomföra en forskningsuppgift samt redovisa resultaten i en vetenskaplig uppsats.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)