Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UVK)

  • Antal högskolepoäng 8 hp

Om kursen

I kursen introduceras och bearbetas läroplansteori relaterat till didaktiska övervägande för lärares undervisning i fritidshem och skola. Fördjupade studier av lärandeteorier ingår för att kunna användas vid planering för och analys av elevers lärande på både grupp- och individnivå. Pedagogiskt ledarskap studeras och praktiseras med fokus på strategier för konflikthantering i fritidshem och skola. Dessutom behandlas hur en vetenskaplig undersökning, byggd på intervju med verksam lärare, planeras, genomförs och analyseras. I samband med detta läggs ett särskilt fokus på upplägg och skrivande av en vetenskaplig rapport. Ett samlat fokus för kursen handlar om att synliggöra relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Ett särskilt fokus läggs på att ta del av fritidspedagogisk forskning och beprövad erfarenhet samt hur denna samlade kunskap kan användas för att förstå och utveckla den fritidspedagogiska verksamheten.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström