"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Verksamhetsintegrerat lärande för idrottsfysiologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Verksamhetsintegretat lärande är en modell som bygger på integrering mellan arbets- och högskoleuppgifter.

Kursen bygger på kunskaper om människokroppens anatomi, idrottsfysiologi och testmetodik som tillämpas vid olika idrottssammanhang. Vidare ligger fokus på studenternas analys- och reflektionsförmåga vid utförandet av idrottsfysiologiskrelaterade uppgifter. Studenterna förväntas problematisera och utveckla sin framtida yrkesroll som idrottsfysiolog.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Apostolos Theos