"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik

 • Antal högskolepoäng 300 hp
 • Studietid 5 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2023

Energiteknik är ett högaktuellt område och att utveckla långsiktigt säkra energisystem är en av det globala samhällets största utmaningar. Det behövs nya lösningar för att tillföra, omvandla, distribuera och använda energi. Som civilingenjör i energiteknik är du med och utvecklar hållbara energisystem och effektiviserar energiprocesser.

Under utbildningen

De första två åren läser du inledande ingenjörskurser och matematik, samt skaffar dig grundläggande kunskaper om bland annat mekanik, elkraft och energikällor. Förutom de ämnesinriktade baskurserna får du en ingenjörsmässig inblick i energibranschen genom olika avancerade energitekniska kurser, gästföreläsare från näringslivet och studiebesök.

Specialisera dig och bredda dina kunskaper

Under slutet av utbildningen kan du antingen specialisera dig på energieffektivisering i byggnader och industri eller inom energikällor och termisk energiomvandling med fokus på bioenergi. Utöver examensarbetet får du under sista året arbeta med större projekt. Det kan till exempel handla om projektering, analyser, utredningar och beräkningar för en energianläggning såsom kraftvärmeverk eller effektivisering av energisystem i en byggnad. Du får även tillfälle att bredda dina studier med kurser inom till exempel entreprenörskap, språk och ekonomi.

Läsa utomlands?

Umeå universitet har utbytesavtal med många universitet runt om i världen. Som student på civilingenjörsprogrammet i energiteknik kan du studera en termin eller ett år på ett av dessa universitet.

Programöversikt

Efter utbildningen

Som civilingenjör i energiteknik kan du till exempel arbeta på ett energiföretag, en statlig myndighet, inom konsultbranschen, eller inom energiindustrin. Din framtida arbetsplats kan också finnas på allt ifrån offentliga myndigheter som Energimyndigheten och Boverket till lokala energibolag, lokala bostadsbolag och storföretag som Vattenfall och Alfa Laval.

Vanliga yrken

• Utvecklingsingenjör
• Analytiker
• Beräkningsingenjör

Jobba med forskning och utveckling

Dina arbetsuppgifter kan vara projektering och optimering av energianläggningar, till exempel kraftvärmeverk, vindkraft och solenergianläggning. Du kan också jobba med effektivisering av energianvändningen i byggnader och utveckling av ny teknik för effektivare och hållbar energianvändning, till exempel alternativa bränslen, solenergi och vindkraft.

Utbildningen är också forskningsförberedande och du kan arbeta med avancerad forskning och utveckling, antingen vid universitet eller i privat sektor. Energifrågor sträcker sig över landsgränserna och du kan förvänta dig en bred arbetsmarknad både i Sverige och internationellt.

Omställning av energisystem

Energiprocesser handlar i stora drag om att råvaror – som kol, olja, sol, vind och biomassa – omvandlas till el, värme och drivmedel, för att sedan distribueras och användas. Omställningen av världens fossilbaserade energisystem till förnyelsebara kräver enorma insatser.

Genom att specialisera dig i någon av utbildningens profiler får du spetskompetens. Det gör att du kan arbeta med utveckling av ny och befintlig teknik och skapande av nya innovationer, olika typer av projekteringar, beräkningar, analyser och utredningar.

 

Läsa vidare?

Efter utbildningen kan du fortsätta med forskarutbildning och ta doktorsexamen. vid Umeå universitet finns en väl etablerad energiteknisk forskningsmiljö. Syftet med forskningen är att utveckla ny kunskap som är användbar vid utveckling och införande av ny teknik inom områdena energieffektivisering med inriktning mot bebyggelse och termokemisk energiomvandling.

Examen

Civilingenjörsexamen.

Anmälan och behörighet

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 300 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 714 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1528

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • Varför just Energiteknik?

  Energiteknik är ett väldigt aktuellt område som aldrig bli omodernt. Det kommer hela tiden finnas utmaningar och problem som behöver lösningar. Denna utbildning ger dig en bred och djup kunskap med många valmöjligheter.

  Fäll ihop
 • Hur är Umeå som studentstad?

  Umeå en studentstad med många möjligheter och aktiviteter. Nya studenter får höra av dagens studerande om vad som går att hitta på. Umeå bjuder både på vinter och sommar aktiviteter. Iksu som är norra Europas största träningsanläggning ligger precis bredvid universitet.

  Fäll ihop
 • Hur ser möjligheten till jobb ut efteråt?

  Det är finns goda möjligheter till anställning efteråt. Några får jobb redan under examensarbetet, annars brukar det inte ta lång tid efter avslutade studier. Det finns idag stora brister på kompetens och expertkunskap hos energisektorn och civilingenjörer inom energiteknik är eftertraktade.

  Fäll ihop
 • Går det att göra uppehåll i studierna?

  Ja, du kan när som helst göra ett uppehåll och göra något annat ett tag. Sedan går det att komma tillbaka och studera som vanligt.

  Fäll ihop
 • Är det samma kurser för alla studenter?

  I början läser alla studenter samma grundkurser, men efter halva utbildningen får studenterna själva möjligheten att bestämma över sin egen utbildning och specialisera sig. Det finns idag två profiler: energieffektivisering i byggnader och termisk energiomvandling med fokus på bioenergi. Man kan även välja andra avancerade kurser inom till exempel energikällor.

  Fäll ihop
 • Är utbildningen en bra förberedelse för arbetslivet?

  Ja! Kurserna har ett relevant innehåll för att klara sig i arbetslivet. Du får grundläggande kompetens, kunskap och färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik civilingenjör. Men, du är inte fullärd när du kommer ut på arbetsmarknaden utan fortsätter att utbildas i yrkeslivet.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Jimmy Vesterberg, programansvarig