"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik

 • Antal högskolepoäng 300 hp
 • Studietid 5 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljöfrågor? Är du intresserad av teknik, naturvetenskap och problemlösning? Civilingenjörsprogrammet i energiteknik passar dig som vill utveckla och förbättra framtidens energisystem och skapa möjligheter för ett mer hållbart samhälle. Klimatkrisen, stigande energipriser och stora industrisatsningar i Sverige gör miljö- och energifrågor allt viktigare. Under utbildningen utvecklar du ingenjörsmässiga färdigheter som behövs för att arbeta med dessa frågor.

Under utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik är ett av de mest etablerade civilingenjörsprogrammen på Umeå universitet. Utbildningen har en lång erfarenhet att utbilda och rusta framtida energiingenjörer att hitta nya energieffektiva lösningar och vidareutveckla befintliga energitekniska system. Som student möter du engagerade lärare som är förändringsbenägna, tar ansvar och visar respekt. Det är alltid nära till hjälp och stöd när du behöver det under din studietid.

Under utbildningen utvecklar du kunskaper i energiteknik, men även i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap, som krävs för att ta fram energieffektiv och klimatsmart teknik. Du lär dig också att modellera och simulera hur produktion, distribution och användning av energi samverkar i ett energisystem och hur energiomvandling påverkar miljö och samhälle.

Projektarbeten och värdefulla näringslivskontakter

Många arbetsgivare värderar social kompetens högt. Under utbildningen får du träna på att arbeta i projektform och hantera gruppdynamik för att vara utrustad för näringslivets olika arbetsformer. Du får knyta kontakter med inbjudna gästföreläsare från industrin och åka på studiebesök hos företag inom energisektorn. Du kommer också att kunna fördjupa dig och läsa avancerade kurser inom energieffektivisering i byggnader eller termisk energiomvandling med fokus på bioenergi. Programmets kombination av bredd och spets gör att du kan förstå och utveckla morgondagens teknik. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete som görs till övervägande del i samverkan med näringslivet.

Nationella och globala energimål

Det händer mycket inom energiområdet just nu. Sverige har satt ett nationellt mål om att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, och världens länder har enats om att stoppa den globala uppvärmningen genom Parisavtalet. FN:s sjunde globala mål, slår fast: "Säkerställa tillgång till ekonomiskt, överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla". Under programmet får du ingenjörsmässiga färdigheter för att jobba mot dessa mål.

Läsa utomlands?

Umeå universitet har utbytesavtal med många universitet runt om i världen. Som student på civilingenjörsprogrammet i energiteknik kan du studera en termin eller ett år på ett av dessa universitet.

Programöversikt

Efter utbildningen

Behovet av civilingenjörer i energiteknik är högt och ökar framöver. Det visar rapporten Trender och prognoser 2020 från SCB. En civilingenjörsexamen är högt eftertraktad på arbetsmarknaden och de flesta studenter får jobb direkt efter utbildningen. En undersökning som gjordes bland avgångsstudenter från programmet åren 2020 och 2021 visade att cirka 70 procent av de tillfrågade fått ett relevant arbete direkt efter redovisat examensarbete och samtliga inom ett halvår efter avslutad utbildning.

Bredden på arbetsuppgifter i yrkeslivet är mycket stor, våra studenter arbetar efter examen med allt från avancerade beräkningar för att utveckla tekniska system till att leda projekt och människor som projektledare eller chef. Exempel på bolag och branscher där tidigare studenter fått jobb:

• Energibolag: Vattenfall, Umeå Energi, Jämtkraft AB, Mälarenergi AB, Borlänge Energi. Borås Energi och Miljö AB, Övik Energi, Öresundskraft AB

• Konsultbolag: Ramböll, Sweco, Afry (tidigare ÅF), WSP Environmental, Rejlers, Energibyrån nord AB, Caverion Sverige AB, COWI AB.

• Myndigheter och universitet: Energimyndigheten, Boverket, Svenska Kraftnät, SLU, Umeå Universitet, KTH, Naturvårdsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut. Nationellt forensiskt centrum.

• Industri: ABB, Bravida, Siemens, Valmet Sweden AB, Scania, SCA, Volvo, BAE Systems. 

• Bostadsutvecklare och förvaltare: Akademiska hus AB, Skanska, Bostaden Umeå AB, Göteborgs stads bostadsaktiebolag.

Läsa vidare?

Efter utbildningen kan du fortsätta med forskarutbildning och ta doktorsexamen. vid Umeå universitet finns en väl etablerad energiteknisk forskningsmiljö. Syftet med forskningen är att utveckla ny kunskap som är användbar vid utveckling och införande av ny teknik inom områdena energieffektivisering med inriktning mot bebyggelse och termokemisk energiomvandling.

Examen

Civilingenjörsexamen.

Anmälan och behörighet

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 300 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 714 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1528

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • Varför just Energiteknik?

  Energiteknik är ett väldigt aktuellt område som aldrig bli omodernt. Det kommer hela tiden finnas utmaningar och problem som behöver lösningar. Denna utbildning ger dig en bred och djup kunskap med många valmöjligheter.

  Fäll ihop
 • Hur är Umeå som studentstad?

  Umeå en studentstad med många möjligheter och aktiviteter. Nya studenter får höra av dagens studerande om vad som går att hitta på. Umeå bjuder både på vinter och sommar aktiviteter. Iksu som är norra Europas största träningsanläggning ligger precis bredvid universitet.

  Fäll ihop
 • Hur ser möjligheten till jobb ut efteråt?

  Det är finns goda möjligheter till anställning efteråt. Några får jobb redan under examensarbetet, annars brukar det inte ta lång tid efter avslutade studier. Det finns idag stora brister på kompetens och expertkunskap hos energisektorn och civilingenjörer inom energiteknik är eftertraktade.

  Fäll ihop
 • Går det att göra uppehåll i studierna?

  Ja, du kan när som helst göra ett uppehåll och göra något annat ett tag. Sedan går det att komma tillbaka och studera som vanligt.

  Fäll ihop
 • Är det samma kurser för alla studenter?

  I början läser alla studenter samma grundkurser, men efter halva utbildningen får studenterna själva möjligheten att bestämma över sin egen utbildning och specialisera sig. Det finns idag två profiler: energieffektivisering i byggnader och termisk energiomvandling med fokus på bioenergi. Man kan även välja andra avancerade kurser inom till exempel energikällor.

  Fäll ihop
 • Är utbildningen en bra förberedelse för arbetslivet?

  Ja! Kurserna har ett relevant innehåll för att klara sig i arbetslivet. Du får grundläggande kompetens, kunskap och färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik civilingenjör. Men, du är inte fullärd när du kommer ut på arbetsmarknaden utan fortsätter att utbildas i yrkeslivet.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Jimmy Vesterberg, programansvarig