Hoppa direkt till innehållet
printicon

Högskoleprogrammet i naturguidning

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Är du är intresserad av natur och friluftsliv och tycker om att arbeta med människor? Som naturguide förmedlar du kunskap om och väcker intresse för vår natur och kulturhistoria hos olika grupper i samhället. Naturguideprogrammet är en bred utbildning som ger dig kunskap om natur, kulturarv, turism, fjällsäkerhet, ekologi, ekoturism, ledarskap och entreprenörskap.

Under utbildningen

OBS! Programmet tar inte in nya studenter hösten 2019.

Utbildningen ges i Kiruna där det finns unika naturmiljöer och det är nära till fjällen. Här finns också en välutvecklad naturturismnäring som vi har samarbete med. Under utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. Du vistas mycket i fält och tränar på naturguiderollen. Undervisningen sker med lärare på plats samt över videolänk.

Film: Film om utbildningen
Film om utbildningen

Vill du veta mer om Naturguideprogrammet? Se filmen om utbildningen.

Läs mer om Kiruna som studieort

Ledarskap och säkerhet

Första året omfattar kurser i biologi, naturgeografi, kulturhistoria, turismkunskap och naturguidning och under tre veckor gör du praktik i ett turistföretag. Parallellt med övriga kurser läser du också en kurs i ledarskap och säkerhet som följer Fjällsäkerhetsrådets norm.

Under andra året får du fördjupa dig i de olika ämnena, samt läsa en kurs i entreprenörskap och affärsutveckling. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som oftast görs i samarbete med ett företag eller en organisation.

Programöversikt

Efter utbildningen

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft i turismnäringen ökar och många turister önskar vägledning i naturen. I kombination med annan specialkunskap är din kompetens eftertraktad inom äventyrsturismen. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som guide i ett upplevelseföretag, men du har också de grundkunskaper som behövs för att kunna starta eget företag. Som naturguide kan du arrangera naturvandringar och fjällturer, eller arbeta med naturvägledning och planera natur- och friluftsaktiviteter på företag, föreningar, myndigheter eller organisationer. Du kan också ordna utställningar, natur- och kulturstigar, hålla föredrag och kurser, ta fram broschyrer och foldrar eller informera om natur och kultur med hjälp av ny digital teknik.

Läs vidare och ta kandidatexamen

Naturguideprogrammet leder fram till en tvåårig högskoleexamen. Efter examen kan du fortsätta studera och ta en kandidatexamen i biologi eller geovetenskap/naturgeografi genom att läsa ytterligare kurser vid Umeå universitet.

Läs mer om kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

Examen

Högskoleexamen.

Anmälan och behörighet

Högskoleprogrammet i naturguidning, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Kiruna

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01520

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Hans Ivarsson, programansvarig