"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskoleprogrammet till processoperatör

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framförallt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning.

Processoperatören – en problemlösare

Ingen dag är den andra lik i jobbet som processoperatör på Domsjö fabriker.

Under utbildningen

 

OBS! Inga nya studenter antas till programmet hösten 2023.

 

Behovet av processoperatörer är mycket stort just nu och kommer även att vara det under de kommande åren. På bara två år ger utbildningen dig eftertraktade kunskaper och färdigheter i processkemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt processtyrning. Du studerar också förebyggande underhåll samt projektledning och arbetsmiljö. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet på en produktionsenhet inom industrin.

Praktiska inslag

Utbildningen innehåller många praktiska inslag i samarbete med flera branscher inom industrin. Det ger dig värdefulla kontakter och praktiska erfarenheter som gör dig väl förberedd för ditt kommande yrkesliv.

Undervisning på distans

Utbildningen sker i samverkan mellan Umeå universitet och Mittuniversitetet. Det innebär att även om du är antagen till programmet vid Umeå universitet läser du vissa kurser vid Mittuniversitetet. Undervisningen sker på distans och du pluggar hemifrån på nätet och två-tre gånger per termin träffas vi i Umeå eller Sundsvall för att genomföra praktiska moment som laborationer. Boende under dessa träffar ansvarar du själv för att ordna.

Batterifabriken behöver processoperatörer

Northvolt i Skellefteå blir en av Europas största battericellsfabriker och behöver anställa många processoperatörer.

 

Du träffar dina lärare via en lärplattform på internet för gruppdiskussioner och frågestunder, där du också har regelbunden kontakt med dina kurskamrater. Du och dina kurskamrater har möjlighet att boka grupprum på campus i Umeå och Sundsvall om ni vill sitta och plugga tillsammans.

Vi har nära samarbete med processindustrin i Västerbottens- och Västernorrlands län som erbjuder praktikplatser och möjligheten att göra det avslutande självständiga arbetet på utbildningen.

Många kontakter med företag

Utbildningen har också omfattande kontakt med företag under utbildningen, vilket ger dig goda möjligheter till praktik, sommarjobb och traineeplatser.

Programöversikt

Efter utbildningen

Jobbet som processoperatör är varierat och består av att övervaka och styra tillverkningen från ett kontrollrum eller styrhytt via bildskärmar, instrumentpaneler och datorer. Stora arbetsgivare är kemiska industrier, pappers- och massafabriker samt energi- och metallurgisk industri. Arbetsmarknaden är god och eftersom utbildningen utvecklats i nära samarbete med industrin får du redan under studietiden bra kontakt med arbetslivet.

Från kristalltillverkning till partikelacceleratorn vid CERN - läs om Wictor Salmonsson, processoperatör

Anmälan och behörighet

Högskoleprogrammet till processoperatör, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Ospecificerad ort

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1562

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Högskoleprogrammet till processoperatör vid Umeå universitet är en distansutbildning, vad innebär det? Hur ofta är det obligatoriska träffar i Umeå?

Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment. Studenterna samlas minst en gång per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet. Detta innebär att du kommer att bedriva merparten av studierna på hemorten, men dessa studier kommer att kompletteras med fysiska träffar då laborationer, muntliga redovisningar och liknande moment genomförs i Umeå eller på annan ort.

På de fysiska träffarna som sker i Umeå genomförs laborativa momenten, anordnas en till två gånger per termin. Examensarbetet och apotekspraktiken kan behöva göras i Umeå eller på annan ort än din bostadsort beroende på platstillgång. Resor och boende under de fysiska träffarna betalar studenten för själv.

Vad innebär heltidsstudier då det är en distansutbildning?

Heltidsstudier innebär 40 timmars studier per vecka i beräknad tidsåtgång. Alla individuella delar kan förläggas på valfri tid under veckan. Lärarledda aktiviteter, gruppdiskussioner, obligatoriska moment mm schemaläggs alltid på kontorstid. Dessa förekommer olika ofta på olika kurser, ibland är det schemalagda träffar på nätet flera gånger samma vecka medan andra kurser har något färre tillfällen.

Vilka kurser behöver jag ha läst för att uppfylla särskild behörighet för Högskoleprogrammet till processoperatör 120 hp?

Se rubriken ”Anmälan och behörighet på ” programhemsidan: Högskoleprogrammet till processoperatör

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik.

Observera att Naturkunskap inte motsvarar någon av ovanstående kurser. Kontakta Umeå universitets centrala studievägledning eller din lokala studievägledare för att få veta hur du kan läsa upp särskild behörighet på tekniskt basår eller på Komvux.

Hur har antagningspoängen sett ut tidigare år?

Antagningsstatistik hittar du enklast på http://statistik.uhr.se/  Där kan du på egen hand skriva in vilka utbildningar du är intresserad av och få upp antagningspoängen för alla utbildningsorter och vid de olika urvalstillfällena. Observera att detta är de siffror som gällt tidigare år. Kommande års antagningspoäng styrs av hur många som ansöker och vilka meriter de ansökande har.

Går det att kombinera jobb med studierna på Högskoleprogrammet till processoperatör?

Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Alla schemalagda och lärarledda aktiviteter är förlagda på dagtid då du förutsätts kunna delta. Det är därför svårt att hinna med att kombinera studierna med arbete i någon större utsträckning.

Jag har läst kurser sedan tidigare som jag vill ansökan om att tillgodoräkna inom Högskoleprogrammet till processoperatör. Hur gör jag för att ansöka om tillgodoräknande?

Du kan tyvärr inte få något förhandsbesked om vilka kurser du eventuellt kan tillgodoräkna dig. Ansökan om tillgodoräknande bedöms först när du antagits till programmet. Du kan på egen hand titta på de kursplaner som finns för kurserna på programmet och jämföra mot de kurser du läst. När du antagits kan du sedan skicka in ansökan om tillgodoräknande där du anger vilka genomförda kurser som ska ligga till grund för tillgodoräknande av specificerade kurser på programmet.
Läs mer om kurserna i programmet på programhemsidan, under Programöversikt

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Lisa Lundin, programansvarig