Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2022

Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en bred och väletablerad utbildning, där du får alla förutsättningar att bidra till att uppnå nationella eller globala miljö-, hållbarhets- och folkhälsomål. Efter examen arbetar du inom näringsliv eller offentlig sektor med aktuella miljö- och samhällsfrågor och åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor, djur och växter.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till globala miljö- och hälsofrågor. Under de första två åren läser du kurser som ger dig en grund att stå på. Du läser exempelvis miljörätt, förvaltning, kemi, ekologi och om hur miljöförändringar påverkar naturen och människan.

Andra året avslutas med en metodikkurs. Den förbereder dig inför arbetslivet genom att du får lära dig konkreta metoder och verktyg för strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Du lär dig också om handläggning inom offentlig förvaltning och betydelsen av kommunikation och bemötande i detta arbete.

Skapa ett hållbart samhälle

Se filmen om utbildningen.

Fördjupa dig och få praktik

Det tredje året består av flera valbara kurser, där du har möjlighet att fördjupa dig inom olika områden som miljö, arbetsmiljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Du kan också välja att göra praktik innan du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Våra studenter praktiserar antingen i offentlig sektor eller privata företag. Praktikkursen ger dig både bekräftelse på att du har goda teoretiska kunskaper och idéer vilka kurser eller utbildningar du ska välja för att fördjupa dig. Examensarbetet genomför du vanligtvis som ett tillämpat projekt i samarbete med näringsliv eller offentlig sektor.

Tvärvetenskapligt perspektiv och tidig arbetslivskontakt

Det unika i programmets utformning är kombinationen av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, med stort fokus på både teori och praktisk tillämpning. Vi satsar stora resurser på undervisning, vilket innebär en stor variation av undervisningsformer som föreläsningar, laborationer, exkursioner och studiebesök.

Många föreläsningar hålls av forskningsaktiva lärare från olika institutioner, men också av yrkesverksamma på kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och företag. Det ger dig tidigt värdefulla kontakter med arbetslivet och ett tydligt tvärvetenskapligt perspektiv på allt du lär dig.

Studera utomlands

Du har också möjligheten att läsa delar av din utbildning vid något annat universitet i Sverige eller andra länder som Umeå universitet samarbetar med.

 

Programöversikt

Efter utbildningen

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en av de äldsta och mest traditionsrika miljöutbildningarna i Sverige och våra studenter möter en mycket god arbetsmarknad. Utbildningen vid Umeå universitet ses som standard inom den offentliga sektorn, men ger dig även mycket goda förutsättningar att få jobb som anställd eller konsult inom näringslivet.

De flesta får relevanta jobb

Våra egna undersökningar visar att över 90 procent av våra studenter har fått relevant jobb bara någon månad efter avslutade studier. Många av våra studenter jobbar med nationella eller globala miljö- och folkhälsofrågor, ofta med inslag av planering, samordning, utredning och tillsyn.

Vanliga yrken

• Miljökonsult
• Hållbarhetscoach
• Miljöstrateg
• Arbetsmiljöingenjör
• Miljöchef
• Djurskyddshandläggare
• Livsmedelsinspektör
• Miljöledningsansvarig
• Samhällsplanerare
• Miljösamordnare
• Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. Vid Umeå universitet erbjuder vi ett ettårigt magisterprogram i miljövetenskap där du kan bredda och fördjupa din kompetens. En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen.

Läs mer om masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning på hållbar utveckling

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Naturkunskap kan ersättas av Biologi 1 och Kemi 1.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1524

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Åsa Berglund, programansvarig