Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en bred och väletablerad utbildning, där du får alla förutsättningar att bidra till att uppnå nationella eller globala miljö-, hållbarhets- och folkhälsomål. Efter examen arbetar du inom näringsliv eller offentlig sektor med aktuella miljö- och samhällsfrågor och åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor, djur och växter.

Under utbildningen

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till globala miljö- och hälsofrågor. Under de första två åren läser du kurser som ger dig en grund att stå på. Du läser exempelvis miljörätt, förvaltning, kemi, ekologi och om hur miljöförändringar påverkar naturen och människan. Andra året avslutas med en metodikkurs. Den förbereder dig inför arbetslivet genom att du får lära dig konkreta metoder och verktyg för strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Du lär dig också om handläggning inom offentlig förvaltning och betydelsen av kommunikation och bemötande i detta arbete.

Film: Skapa ett hållbart samhälle
Skapa ett hållbart samhälle

Se filmen om utbildningen.

Fördjupa dig och få praktik

Det tredje året består av flera valbara kurser, där du har möjlighet att fördjupa dig inom olika områden som miljö, arbetsmiljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Du kan också välja att göra praktik innan du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Våra studenter praktiserar antingen i offentlig sektor eller privata företag. Praktikkursen ger dig både bekräftelse på att du har goda teoretiska kunskaper och idéer vilka kurser eller utbildningar du ska välja för att fördjupa dig. Examensarbetet genomför du vanligtvis som ett tillämpat projekt i samarbete med näringsliv eller offentlig sektor.

Tvärvetenskapligt perspektiv och tidig arbetslivskontakt

Det unika i programmets utformning är kombinationen av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, med stort fokus på både teori och praktisk tillämpning. Vi satsar stora resurser på undervisning, vilket innebär en stor variation av undervisningsformer som föreläsningar, laborationer, exkursioner och studiebesök.

Film: Vi utbildar upptäckare!
Vi utbildar upptäckare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Vi utbildar upptäckare – inom allt från fysik och matematik till molekylärbiologi, biologi och kemi.

Många föreläsningar hålls av forskningsaktiva lärare från olika institutioner, men också av yrkesverksamma på kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och företag. Det ger dig tidigt värdefulla kontakter med arbetslivet och ett tydligt tvärvetenskapligt perspektiv på allt du lär dig.

Du har också möjligheten att läsa delar av din utbildning vid något annat universitet i Sverige eller andra länder som Umeå universitet samarbetar med.

Läs mer om utlandsstudier

Programöversikt

Efter utbildningen

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en av de äldsta och mest traditionsrika miljöutbildningarna i Sverige och våra studenter möter en mycket god arbetsmarknad. Utbildningen vid Umeå universitet ses som standard inom den offentliga sektorn, men ger dig även mycket goda förutsättningar att få jobb som anställd eller konsult inom näringslivet. Våra egna undersökningar visar att över 90 procent av våra studenter har fått relevant jobb bara någon månad efter avslutade studier. Många av våra studenter jobbar med nationella eller globala miljö- och folkhälsofrågor, ofta med inslag av planering, samordning, utredning och tillsyn.

Vanliga yrken

• Miljökonsult
• Hållbarhetscoach
• Miljöstrateg
• Arbetsmiljöingenjör
• Miljöchef
• Djurskyddshandläggare
• Livsmedelsinspektör
• Miljöledningsansvarig
• Samhällsplanerare
• Miljösamordnare
• Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. Vid Umeå universitet erbjuder vi ett ettårigt magisterprogram i miljövetenskap där du kan bredda och fördjupa din kompetens. En magisterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen.

Läs mer om magisterprogrammet i miljövetenskap

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik C, Naturkunskap B (alternativt Biologi A + Kemi A), Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 (alternativt Biologi 1 + Kemi 1), Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1524

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Åsa Berglund, programansvarig