Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Vill du vara med och förbättra miljön och människors och djurs hälsa? Miljö- och hälsoskyddsprogrammet ger dig kunskaper och verktyg för att skydda och bevara vår hälsa och miljö – och påverka samhället att bli hållbart. Efter examen kan du få arbete som miljö- och hälsoskyddshandläggare inom kommuner och som miljökonsult eller miljösamordnare i privata företag.

Under utbildningen

De två första åren läser du bland annat kemi, ekologi och miljörätt och lär dig mer om luft och buller. Det unika i programmets utformning är kombinationen av teori, praktik, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Många föreläsningar hålls av lärare och forskare från olika institutioner, men också av yrkesverksamma på kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och företag. Det ger tidig kontakt med arbetslivet och ett tydligt tvärvetenskapligt perspektiv på allt du lär dig.

Många lärarledda lektioner – och praktik om du vill

Vi satsar stora resurser på undervisning, vilket innebär många lärarledda lektioner, laborationer, exkursioner och studiebesök. Metodikkursen i miljö- och hälsoskydd under andra året är till exempel en viktig länk för att förbereda dig inför arbetslivet genom att du teoretiskt och praktiskt får lära dig att ge saklig information, skapa engagemang och få redskap för handläggning och tillsyn av miljö- och hälsoskyddsärenden.

Fem eller tio veckors praktik

Du kan också välja en fem eller tio veckors praktikkurs innan du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Du kan praktisera vid en offentlig myndighet, till exempel kommun, länsstyrelse eller statligt verk, eller ett privat företag, till exempel en konsultbyrå. Praktiken ger dig bekräftelse på att du har goda teoretiska kunskaper, men idéer till hur du ska fortsätta din utbildning, vilka kurser du ska välja för att fördjupa dina kunskaper och vad ditt examensarbete ska handla om.

Programöversikt

Efter utbildningen

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet är en bred utbildning vilket ger dig goda förutsättningar att få jobb inom en rad olika sektorer. Arbetsmarknaden för miljö- och hälsoskyddsutbildade är mycket bra. Utvärderingar visar att 90 procent av våra studenter fått jobb inom tre månader efter avslutade studier. Många får arbete som miljö- och hälsoskyddshandläggare inom kommuner och som miljökonsulter eller miljösamordnare i privata företag.

Vanliga yrken

• miljö- och hälsoskyddsinspektör
• miljökonsult
• miljösamordnare

Läsa vidare?

Om du vill fortsätta läsa vidare på avancerad nivå erbjuder vi ett ettårigt magisterprogram i miljö- och hälsoskydd. En magisterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen.

Examen

Kandidatexamen.

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

35 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik C, Naturkunskap B (alternativt Biologi A + Kemi A), Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 (alternativt Biologi 1 + Kemi 1), Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01524

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för programmet är: Christian Bigler, programansvarig

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten