Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Studietid 3 år (deltid)
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2019

Ht 2020 startar en ny KPU-utbildning vilket innebär att denna programvariant inte längre kommer att erbjudas. Läs mer nedan.

Två personer som utför hantverksarbete
Öppna i fullskärmsläge
Bild Johan Gunséus

Under utbildningen

Ny KPU-utbildning startar ht 2020!

Den nya utbildningen heter Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 och Gymnasieskolan. Utbildningen ges på distans och ges på halvfart och helfart. Läs mer här.

Om den tidigare utbildningen:

KPU vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen.

Två inriktningar

Beroende på vilket ämne du har studerat sedan tidigare kan du välja på två olika inriktningar som går i olika hastighet.

1. Kompletterande pedagogisk utbildning - halvfart
Du läser på halvfart. Det innebär att du kommer att vara färdig lärare på 3 år. Du har då ca 3 träffar per termin på plats i Umeå, under 2-3 dagar/per träff. Mellan träffarna kommer har du undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier. KPU - halvfart ges för språk och praktiskt-estetiska ämnen. Se aktuella ämnen under Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav.

2. Kompletterande pedagogisk utbildning - förhöjd studietakt
Du läser på distans med förhöjd studietakt, 45 högskolepoäng per termin, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på ett år. Du har ca fem träffar per termin på plats i Umeå, under 2-3 dagar/per träff. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier. KPU – förhöjd studietakt ges för de flesta undervisningsämnen.

Välj den inriktning som passar dina tidigare ämnesstudier:
1. Slöjd (Textilslöjd eller trä- och metallslöjd)
2. Hem- och konsumentkunskap
3. Övriga ämnen. 

Se aktuella ämnen under Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav.

Kurser och kursträffar

Här hittar du information om kurser och kursträffar för KPU 

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två delar:
- utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 60 hp
- verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Med stöd av en handledare kommer du då att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan, i den del av utbildningen som kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du får träna dig att leda barn och ungdomar, samarbeta med andra lärare och föräldrar, samt förbereda dig för läraryrkets alla delar.

Du som avser att göra VFU inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun eller Sollefteå kommun får inte ordna plats själv eftersom Umeå universitet har avtal med dessa om VFU-placeringar. Du som avser att göra VFU utanför vårt avtalsområde måste kontakta skolan där du önskar genomföra din VFU och diskutera möjligheten med rektor/skolhuvudman. Därefter mejlar du relevanta uppgifter till Lärarhögskolan. Du får mer information om detta när du börjar utbildningen.

För dig som läser KPU – halvfart ligger den verksamhetsförlagda utbildningen i de två kurserna Ämnesdidaktik i skolpraktiken 1, 15 hp och Ämnesdidaktik i skolpraktiken 2, 15 hp.

För dig som läser KPU - Förhöjd studietakt, ligger den verksamhetsförlagda utbildningen huvudsakligen under den andra och avslutande terminen som en lång VFU-period. Endast en mindre del ligger under termin 1, i kurs 2.

Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav

Information om möjliga undervisningsämnen att antas i och ämneskraven för ditt/dina ämnen.

Examen och legitimation

Läs mer om examen och legitimation

Programöversikt

Utbildningsvetenskaplig kärna varvas med verksamhetsförlagd utbildning. I utbildningsplanen hittar du mer information om studieplanen för programmet.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Film: Bli lärare du också!
Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Anmälan och behörighet

Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Förhöjd studietakt, Hem- och konsumentkunskap

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 90 hp i undervisningsämnet hem- och konsumentkunskap.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P6016

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Förhöjd studietakt, Slöjd

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 90 hp i undervisningsämnet Textil- eller Trä- och metallslöjd.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P6018

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Förhöjd studietakt, Övriga ämnen

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 90 hp i ett undervisningsämne. Se möjliga ämnen på programinformation på Lärarhögskolans hemsida.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P6014

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  Ämnesstudier, 90 hp. Se möjliga ämnen på programinformation på Lärarhögskolans hemsida.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P6010

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Anmälningsinformation

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter