"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning

 • Antal högskolepoäng 120 hp

Umeå universitet har påbörjat omställningen för att kompletterande utbildning för läkare (KUL) ska bli direkt legitimationsgrundande. Antagning till nuvarande KUL har därför stängts och det kommer inte att ske någon antagning till KUL vid Umeå universitet inför HT23. När den nya KUL-utbildningen är på plats kommer ansökan att, som tidigare, ske via antagning.se.

"Jag vill helst jobba som neurokirurg igen, men är också intresserad av att jobba inom primärvården."

Under utbildningen

Den nya KUL-utbildningen kommer att innehålla en separat språktermin, som tillgodoräknas de som klarar ett inplaceringstest, en termin med klinisk introduktion och tre terminer som är integrerade med ordinarie läkarprogrammet. Detaljerna är under utarbetande.

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier (120hp) och berättigar till studiemedel. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsintegrerade kliniska studier. En typisk studievecka är tre dagar teoretiska studier och två dagar klinisk praktik. Fokus är att stärka både muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga och den kontinuerliga kliniska träningen gör att du blir en del av praktikplatsen.

Hamza Galo siktar på att jobba som neurokirurg eller som primärvårdsläkare, när han har fått svensk läkarlegitimation.

Studera på distans

Du läser på distans över internet med några undervisningsveckor varje termin vid Umeå universitet. Hemifrån kommer du via din dator ges möjlighet att följa föreläsningar, delta i digitala möten och genomföra case.

Det kommer dock vara ett antal moment som kräver fysisk närvaro vid Umeå universitet, som upprop, vissa föreläsningar, laborationer, gruppövningar och examinationer. För att kunna genomföra studierna behöver du ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Språkstudier

Under det första året tränar du färdigheter i svenska språket så att du utan problem kan kommunicera med patienter, anhöriga och medarbetare. Språkövningarna sker med fokus på att kunna tillämpas inom läkaryrket.

Teoretisk undervisning

Du läser basvetenskaper och kliniska vetenskaper integrerat med live-streamade och inspelade föreläsningar, diskussioner i casegrupper och i seminarieform. Studierna inleds med en genomgång av det svenska sjukvårdssystemet och klinisk handläggning av folksjukdomarna.

Under andra året fortsätter genomgången av klinisk handläggning av olika sjukdomar, symptom och situationer. Du läser en kurs i författningskunskap för läkare och avslutar med ett självständigt arbete om 7,5 hp.

Klinisk praktik

Vill du bo kvar på hemorten under studietiden har du möjlighet att själv ordna med praktikplats. Praktikplatsen måste godkännas av Umeå universitet. Vi kan erbjuda klinisk praktik vid något av de nordliga landsting där Umeå universitet bedriver undervisning för läkarprogrammet - Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, Region Västernorrland eller Region Jämtland Härjedalen.

Klinisk praktik gör du varannan termin på hälsocentral och varannan inom slutenvården. En stor del av den kliniska praktiken gör du med paramedicinare, undersköterskor och sjuksköterskor som handledare. Fokus för klinisk praktik är att du ska få en god förståelse för den svenska sjukvårdens organisation och olika yrkeskategoriers arbetsuppgifter.

Examination

Examinationer sker i form av skriftlig eller muntlig tentamen. Under kurserna förekommer också examinationer i form av exempelvis inlämningsuppgifter, case, seminarier, objective structured clinical examination (OSCE) och praktiska övningar. Under den kliniska praktiken sker fortlöpande examination av dina färdigheter och förhållningssätt till medarbetare, patienter och anhöriga.

När måste meriterna vara inskickade?

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se är 19 april.

Programöversikt

Ht 18

Termin 1
Medicinsk kommunikation på svenska I, 15hp. Medicinsk introduktionskurs, 7,5hp. Klinisk praktik I, 7,5hp.

Termin 2
Medicinsk kommunikation på svenska II, 15hp. Medicinsk fördjupningskurs I, 7,5hp. Klinisk praktik II, 7,5hp.

Termin 3
Författningskunskap, 7,5hp. Medicinsk fördjupningskurs II, 15hp. Klinisk praktik III, 7,5hp.

Termin 4
Medicinsk fördjupningskurs III, 15hp. Examensarbete, 7,5hp. Klinisk praktik IV, 7,5hp.

Efter utbildningen

Utbildningen ger den ämneskomplettering och kunskapsutveckling som krävs för att du som läkare med utländsk examen ska kunna godkännas av Socialstyrelsen för att sedan kunna söka tillträde till AT i Sverige. Beslut om vilka regler som ska gälla för att kunna tillträda AT efter godkänt program, fattas av Socialstyrelsen. Efter utbildningen kan du ansöka om en högskoleexamen.  

Vanliga frågor

 • Varför ska jag välja kompletterande utbildning vid Umeå universitet?

  Utbildningen passar dig som vill bo kvar på din hemort under studietiden eller vill flytta till Norrland. Unikt för Umeå universitets kompletterande utbildning är också att du kommer att träna dina färdigheter i svenska språket.

  Fäll ihop
 • Hur är urvalet standardiserat?

  Urvalet är baserat bästa procentuella resultat på teoretiska delprovet av kunskapsprov för läkare vid ansökningstillfället. För att urvalet ska bli standardiserat mellan de olika provtillfällena kommer du rangordnas efter hur många procent av godkändgränsen du har fått som bäst vid ett teoretiskt prov.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)