Hoppa direkt till innehållet
printicon

Logopedprogrammet

  • Antal högskolepoäng 240 hp
  • Studietid 4 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Du kanske lyssnar på hur människor pratar och hur deras röster låter. Kanske du funderar på var i hjärnan språket finns eller kopplingen mellan talat språk och skrift. Vad det är som gör att vissa stammar när de talar? Verkar det spännande med tekniska hjälpmedel för att underlätta kommunikation? Då kan logoped vara yrket för dig!

Film: "Det bästa är kontakten med människor och bredden på arbetet"
"Det bästa är kontakten med människor och bredden på arbetet"

Patricia Hägglund och Adam Lindberg berättar om hur det är att jobba som logoped.

Under utbildningen

Du läser kurser inom framför allt områdena lingvistik (språkvetenskap), psykologi och logopedi. Logopedi är läran om språk-, röst- tal- och sväljstörningar och hur de behandlas - du lär dig hur problemen uppstår och hur man undersöker och behandlar dem.

Eftersom kommunikation och sväljning utgår från hjärnan läser du under första året mycket om hjärnans funktion. Samtidigt lär du dig hur språket är uppbyggt och om människans psykologiska utveckling.

Kurserna i logopedi börjar på termin 3 och då kommer du att sätta samman dina kunskaper med kunskaperna om de störningar i kommunikation, läsning, skrivning och sväljning som människor kan råka ut för. Från fjärde terminen gör du praktik på olika arbetsplatser.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

 

Programöversikt

År 1
Introduktion i logopedi. Lingvistik.
Psykologi. Grundläggande medicin.

År 2

Tal, språk och hjärnan. Grundläggande statistik och forskningsmetodik. Tal- och språkstörningar hos barn inklusive praktisk utbildning.

År 3

Språk-, tal-, röst- och sväljstörningar samt stamning, inklusive praktisk utbildning. Experimentella metoder. Forskningskommunikation.

År 4

Läs- och skrivsvårigheter samt logopedi i habiliterande verksamheter inklusive praktisk utbildning. Valbar kurs. Examensarbete på magisternivå.

Efter utbildningen

Som legitimerad logoped har du ett brett arbetsfält men de flesta logopeder specialiserar sig på någon eller några inriktningar. Jobben finns vanligen inom hälso- och sjukvård, rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet samt förskolor och klasser för barn med tal- och språksvårigheter.

Du kan också arbeta vid lärarhögskolor, scenskolor och inom universitet. Privatpraktiker finns i vissa delar av landet. Efter utbildningen är du också behörig att söka forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Logopedprogrammet, 240 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Naturkunskap B/2 kan ersättas av Biologi A/1, Kemi A/1 och Fysik A/1a / 1b1+1b2. Normal hörsel rekommenderas.

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1328

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär