Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogram i bildterapi

 • Antal högskolepoäng 60 hp

Bildterapeuter använder bildskapande i terapeutiskt och psykopedagogiskt arbete med människor inom exempelvis somatisk och psykiatrisk vård, smärt- och traumabehandling, elevhälsa, social omsorg eller missbruksvård. Inom områden där psykologiska faktorer påverkar hälsa och utveckling kan bildskapande användas för att uttrycka och bearbeta känslor, upplevelser, konflikter och minnen.

Under utbildningen

Du som har en kandidatexamen inom vård eller socialt arbete eller specialpedagogik kan läsa Magisterprogrammet i bildterapi.

Halvfart under två år

Utbildningen ges på halvfart under två år och är upplagt med kursträffar var femte vecka, totalt 48 dagar fördelade på 18 kurstillfällen. Däremellan egna studier på hemorten.

Bildterapeututbildning på högskolenivå ges endast vid Umeå universitet. Programmet är en påbyggnads- och vidareutbildning som ger dig specialistkompetens inom området.

Unikt för programmet

Inom ämnet studeras sambandet mellan skapande och hälsa samt hur bildskapande kan användas terapeutiskt. Bildterapi används i preventivt, behandlande och rehabiliterande syfte. Metoden bygger på att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, sensomotoriska och emotionella processer.

Målet är att reducera stress och smärta, utveckla och stärka individens identitet och copingförmåga samt att främja insikt.

Specialistubildning

Du som är utbildad bildlärare eller konstnär kan också utbilda dig till bildterapeut genom en fristående 45 hp kurs, där det inte ingår ett självständigt examensarbete. Se Specialistutbildning, 45 hp 

Programöversikt

År 1
Bildterapins grunder 30 hp.

År 2
Bildterapi – tillämpning och fördjupning.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder till en magisterexamen (Degree of Master, one year).

Vanliga jobb

I Sverige finns relativt få tjänster med beteckningen Bildterapeut. Bildterapi är ännu inte erkänt i Sverige som legitimationsgrundande yrke. De flesta som har gått utbildningen fortsätter i sin tjänst med tillägget bildterapi i sin kompetens.

Examen

Medicine Magisterexamen i Bildterapi
(Degree of Master of Medical Science (one year) in Art Therapy)

Vanliga frågor

 • Vad är bildterapi?

 • Måste jag ha gått psykoterapi?

  Du ska ha genomgått psykoterapi hos leg. psykoterapeut eller bildterapi hos utbildad bildterapeut minst 30 sammanhängande, inom de senaste 10 åren. Nyligen påbörjad psykoterapi ska vara avslutad före kursstart. Intyg krävs. Kortare workshops kan inte läggas ihop.

  Fäll ihop
 • Vilken konstnärlig bakgrund krävs?

  Ett urvalskriterium om det finns fler sökande än antalet platser, är konstnärlig utbildning motsvarande minst 1 år på Estetisk linje vid folkhögskola, sammanlagt 700 timmar i konstnärliga tekniker. Kortare kurser i konstnärliga tekniker hos studieförbund kan läggas ihop. Kursintyg krävs.

  Fäll ihop
 • Ger Bildterapeututbildningen steg 1-kompetens i Psykoterapi?

  "Det teoretiska innehållet motsvarar mer än väl den teoretiska delen av grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1). För behörighet att söka psykoterapeututbildning 60 poäng (steg 2) krävs dock handledning i psykoterapi antingen individuellt 60 timmar eller grupphandledning 120 timmar samt genomgången egenterapi på 50 timmar." (ur granskningsutlåtande från enheten för Psykoterapeututbildning, Umeå universitet).

  Fäll ihop
 • Krävs kunskaper i engelska?

  Ja! Att studera engelskspråkig bildterapilitteratur och forskningsartiklar ingår i utbildningen.
  Undervisningen ges på svenska. Gästande engelskspråkiga bildterapeuter kan förekomma som lärare under internatveckor.

  Fäll ihop
 • Vad kostar utbildningen?

  Undervisningen är kostnadsfri. En avgift tas ut varje termin för kopierat material samt målerimaterial. Kostnader för kost och logi under internatveckorna tillkommer.
  Du behöver också räkna med utgifter för kurslitteratur, eget målerimaterial, handledning, resor och boende under kursdagarna. Studiemedel – läs mer på CSN

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Birgitta Englund