Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd

  • Antal högskolepoäng 60 hp

Magisterprogrammet i miljö-och hälsoskydd riktar sig till dig som vill utveckla din professionalitet i miljö- och hälsoskyddsfrågor, antingen om du vill arbeta vid någon myndighet eller i ett företag eller som en förberedelse för forskarutbildning. OBS! Programmet tar ej in nya studenter hösten 2018.

Under utbildningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och fältövningar. Seminarier, laborationer och fältövningar är normalt obligatoriska. Viss kurslitteratur kan vara på engelska och även delar av undervisningen sker på engelska. Under vårterminen gör du praktik och praktikplatsen kan vara förlagd till annan ort än Umeå.

Bli en problemlösare!

En viktig del i programmet är att arbeta med olika former av problemlösning inom det tillämpade miljö- och hälsoskyddsområdet. Viktiga utgångspunkter är bland annat riskanalys, analys av miljö- och hälsokonsekvenser samt miljöförändringar. Arbetet med anpassningar till klimatförändringar och omställningen till en hållbar utveckling är också betydelsefulla delar i utbildningen. Det avslutande examensarbetet ger ytterligare möjligheter till fördjupade problemlösningar inom någon del av miljö- och hälsoskyddsområdet.

Programöversikt

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för miljö- och hälsoskyddsutbildade är mycket god och varje år utannonseras cirka 500 arbeten. Arbetet är ofta utåtriktat med många personliga kontakter. Som nyutbildad får du oftast arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom kommuner. Många av våra tidigare studenter arbetar även som miljökonsulter och miljösamordnare i privata företag och på myndigheter eller ger sig ut i världen för att arbeta i olika miljö- och hälsoskyddsprojekt. Andra vanlig förkommande arbetsgivare är länsstyrelser, statliga myndigheter eller universitet.

Vanliga yrken

  • Djurskyddshandläggare
  • Hälsoskyddsinspektör/handläggare
  • Livsmedelsinspektör/handläggare
  • Kvalitetsansvarig
  • Miljöstrateg
  • Miljöinspektör
  • Miljöövervakare

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Examen

Naturvetenskaplig magisterexamen i miljö- och hälsoskydd.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Christian Bigler, programansvarig